UNO

UNO bel leverà fra Frengen Slip i 1966 til redere i Trondheim, senere solgt nordover. Forliste i 1970.

 

UNO LJIR
99/66 230 tdw 108.7oa/23.0/6.7 ft
245 bhk Caterpillar
1966-11 Frengen Slip & Motorverksed, Fevåg -1
UNO Sameiet Kleven & Co & Samuelsen & Galtung, Oslo, reg Trondheim
1968-11 Frithjof Lyngsøy, Sortland
1970-10 Kantret og sank 10 okt 1970 ved Osen, sør av Buholmsråda, på vei nordover med tømmer.