156 COLIBRI

Ole Jacob Colibri

COLIBRI

Jeg så den lille stålbåten COLIBRI opplagt i Harstadhamna i 1967, men hadde lenge problemer med å finne mer ut om båten.Den var bygd i 1908 som tysk slepebåt, kom til Norge, etterlatt i Ramsund i 1945 og ble att i bruk av Marinen som OLE JACOB. I 1953 utrangert og bygd om til fraktebåt i Harstad. Ut av fart ca 1968 og avrigget i Namsos.

Les mer…