VIKODD

Festningsartilleriets KRANFARTØY Nr 4 fra 1896 var den eneste av disse som fikk en sivil karriere. Ombygd i 1948 til lastebåt VESTFOLD II, senere VIKODD, ANITA-MERETE og AKERON. Båten fikk et uvanlig lagt livog endte som oppdrettsfartøy på 1990-tallet.

Vestfold II Tbj

Som ombygd til lastebåt Vestold II, foto via Tom Bjørge Jensen

VIKODD LNRK
99/50 135 tdw 75.4oa/20.5/7.9 ft
2-syl 120 hk Hjelset
1896 Christianssands Mek Verksted, Kristiansand -73
KRANFARTØY Nr 4 Den Kgl Norske Marine
opr kranfartøy 112 depl, compound maskin 112 ihk
1899-10 Festningsartilleriet, Tønsberg mineforsvar
1935 brukt som kranlekter for Marinens Flyvevåben
1946 utrangert
1948 VESTFOLD II Knut Ness, Teie, Tønsberg
1948-11 reg som lastebåt LNRK
99/58, 75.4oa/20.5/7.9 ft, 120 hk Hjelset
1956 ommålt 102/50, 5 løse tanker for kokosolje
1964 VIKODD Bertrand Rekstad, Sørvik, Harstad
ommålt 99/50
1972 ANITA-MERETE Anton Mentzen, Henningsvær, Svolvær
ukj ny motor 3-syl 2310 bhk Normo
1977-07 Bjørnar Mentzen, Henningsvær
1980-06 AKERON Anton Mentzen, Henningsvær/Svolvær
1982-10 ommålt 116/56, målt til 24.86/6.25/2.4m
1986-03 PR Paul & Sverre Asheim, Judaberg
1992-10 Odd Magne Stabben, Tømmervåg
1994-03 Åfjordsand AS, Åfjord/Bodø
per mai 2003 ved oppdrettsanlegg Uthaug
2003-06 Trond Victor Guldteig, Brekstad
utleggsforretning april 2006, krav foreldet sept 2011
2014-02 slettet som opphogd

 

 

Akeron H  St (2003)

Og som Akeron på 80-tallet. Foto via Trygve Eriksen jr

 

Akeron, Svein Thore Sønstabø

Som Akeron, foto Svein Thore Sønstabø