NAMDALINGEN

Bergens SJØDAMPSPRØITE NR 3 fra 1904 ble i 1957 bygd om til fraktebåt WICHMANN III, senere NAMDALINGEN, VESLEBIRGER, BRANDALINGEN og JOØY.Utgått rundt 1990.

Wichmann III Ex Sjødampsprøite 3 1904

Som nettopp ombygd Wichmann II, NSS-Jenssensamlingen

NAMDALINGEN LEUZ
49/20 70 tdw 65.5/15.0/7.8 ft
4-syl 240 hk Wichmann
1904 Mjellem & Karlsen, Bergen -24
SJØDAMPSPRØITE NR 3 Bergens Kommune (Brandvesenet), Bergen
sjøbrannsprøyte 49/0, compound maskin 100 ihk
1956-08 Petter M Berge & Lars M Berge, Ølensvåg, Haugesund
1957 ombygd fraktebåt Ølensvåg: 28/20  70 tdw,  M4 240 hk Wichmann
1958-01 WICHMANN III AS Wichmann, Rubbestadneset
1960-08 NAMDALINGEN AS Namdalens Træsliperi, Namsos
1971-10 Viktor Meland, Lauvsnes
1975-08 VESLEBIRGER Birger Svendsen & Sønner AS, Fredrikstad
1975-10 P J Brandal, Brandal, Ålesund
1975-12 BRANDALINGEN
1977-09 Christoffer Sørensen, Stavanger
1977-09 JOØY PR Joøy (Otto Nerhus), Sagvåg, Haugesund
1978-11 Walter Guidane, Kolbotn
brukt som lystbåt, opplagt Hidra til 1986
1986 Paul Storholt, Sånum, Mandal
videre ukjent

Veslebirger (1904) Ex Joøy Tbj

Veslebirger i Glomma, foto Tom Bjørge Jensen