Nærøy

Dampskipet TRIO levert fra Nylands Verksted i 1870 til Moss skulle få en lang tjeneste på kysten under skiftende navn og form, som TRAFIK 6, GRAAKALLEN, NÆRØY og FELLES. Forlenget i 1909, ombygd til motor i 1919 og omfattende ombygd i 1954. Forlist sommeren 1979.

Nærøy

Nærøy i Trondheim, ca 1963, foto Kaare Hartmann

NÆRØY LFDD
95/49 110 tdw 94.4/20.5/7.8 ft
180 hk Caterpillar (inst 1963)
1870-10 Nylands Verksed, Oslo -21
TRIO H Gerner & Søn, Moss
dampskip, 53/41, 77.0/14.3/7.8 ft , compound maskin
per 1900 Moss Aktiemøller, Moss/Oslo
1908 TRAFIK 6 AS Trafik, Fredrikstad
1909-03 ombygd, forlenget Glommens Mek Verksted:
98/47, 84.1/14.9/7.8 ft, ny maskin, kjel: compound 75 ihk
1915 Thomas Olsen, Kristiansund
1919 innsatt motor: 2-syl 120 hk Bolinder
1920 Karl J Reksnæs, Trondheim
192 J Moum AS, Skatval, Trondheim, ST-39-T
1936 GRAAKALLEN Arthur H Moen, Trondheim
1938 ny motor: 99/48, 120 hk Bolinder (b 1919)
1948 NÆRØY Birger Brantzæg, Abelvær, Namsos
1950 Ola Øra, Verrastrand
1954 ombygd, forlenget10 ft: 111/55, 94.4/20.5/7.8 ft
innredert for 30 pax i bygderute TC Indherreds Damp
ny motor 2-syl 120 hk Bolinder-Munktell (b 1930)
1955-12 Arthur Sjonsti m fl, Sør-Sjona, Steinkjer
1957 Petra Dahl, Trondheim, reg Steinkjer
1961 Ivar Grøtting, Å i Åfjord, Trondheim
1963 ny motor: 111/55, 6-syl 180 hk Caterpillar
1968-04 FELLES Ragnvald Solevåg, Kristiansund
1969-06 ommålt 95/49
1974-01 Hans Dragsnes, Kristiansund
1977-07 PR Gundersen & Jenssen (Bjørn Gundersen), Kristiansund
1978-03 Gunnar Kjønnøy, Kristiansund
1979-06 Tor Wassdahl, Grubhei/Sandnessjøen
1979-07 Grunnstøtte og forliste 20 juli 1979. Detaljer ukjent

Trafik 6 1870 Ex Trio

Som Trafik 6 rundt 1910. Foto via Tom Bjørge Jensen