13 LINDHOLM

BALDER BALDER 1 LINDHOLM

LINDHOLM

Fiskedamper BALDER fra KMV i 1905 ble i 1953 solgt ut av fiske og rigget som fraktebåt BALDER 1, senere LINDHOLM. En av de siste fraktebåtene på Oslofjorden.

Les mer…