JARLON

En liten stålskonnert bygd i Nederland i 1911 ble i 1933 kjøpt til Sverige som GRETA og kom til Norge i 1942. Her fikk den etter krigen navnet FOSSEKALLEN og ble brukt til fraktfart, fra 1949 so BROM og ti år senere som JARLON. Forliste i 1981

Jarlon Thorvald Tønnevold Tbj

Jarlon ved kai i Bergen. foto Thorvald Tønnevold

JARLON LKUL
78/38 83.1/17.1/6.4 ft
73 hk June Munktell
1911 Hasselt, Holland
ukjent hollandsk opphav
i 1933 GRETA Carl Allan Emanuel Andersson, Linköping
1934-04 Sven Daniel Soneson PR, Stckmöllan, Malmö
ny motor: 2-syl 73 hk Jönköping
1936-11 Sigfrid Johansson PR, Styrsö
1938-02 Sven Daniel Soneson PR, Stckmöllan, Malmö
1938-02 Rederi AB Edvard, Göteborg
1942-04 AS Frostfilet, Trondheim
motorskonnert 82/47
1945 FOSSEKALLEN Pollen Nilsen, Trondheim
1947-02 Karl Molværsmyr, Langevåg, Ålesund
rigget som fraktebåt
1948 A Fraktfart (S Lønseth), Molde
1949 BRIM Karl Lystad PR, Bremsnes, Kristiansund
1959 JARLON Ole Staknes PR, Åsskard, Kristiansund
1963 ommålt 78/38, trolig ny motor
1980-03 Leif Myklebust, Bergen
1981-05 Sank ved Femris, Gildeskål etter grunnstøtning 16 mai 1981 på Røssøyskjæret, satt på grunn, sank i fjæren
1982-01 slettet som forlist

Fossekallen

Som Fossekallen, ukjent fotograf