12 VERPEN

PORS FRAKTEMANN 3 VERPEN PROGAS BRAMO 2
VERPEN

Båten ble bygd i Sverige 1899 og innkjøpt til Norge i 1941 som PORS, senere FRAKTEMANN 3 og i 1952 bygd om for svovelsyre som VERPEN. Senere PRGAS 3 og til slutt brønnbåt BRAMO 2