SYRE 1

Båten har sin fortid som dansk FRANSPORT III og SALVAGE, men dukker opp som norsk i 1913 som UNION V av Skien, men samme år bygd om til tankskip for salpetersyre under navnet SYRE 1.

Syre 1 DS

SYRE I LFAJ
70/35 79.9/15.2/5.8 ft
compound 400 ihk
1909 København
TRANSPORT III ukjent rederi
1911 SALVAGE AS Internastionalt Sampskibs & Rednings Co, København
1911 Chrisian Pettersen Collin, rendal
1912 UNION V AS Transit, Skien
1913 SYRE I Norsk Transport AS, Oslo, reg Skien
ombygd tankskip for salpetersyre
1920 DS AS Partagas, Oslo
1923 rigget ned til tanklekter
1937 overbygning og tanker fjernet
1959 nye tanker innsatt, lekter for lim og formalin
1965-04 Karl Fredriksen, Vestfossen
slept til Haugesund for opphogging