SJELLSAND

Sandgrabberen SJELLSAND ble i 1953 bygd om fra den tidligere rutebåten GRÆSVIK 1, ex GRÆSVIG fra 1899. Etter flere eiere gikk den ut av gart i 1994 og ble solgt for bruk som lystbåt

1899 Sjellsand Ca 1965 Gu Lar

Sjellsund, hjemmehørende på Rosssland, Holsenøy. Foto fra STP

SJELLSAND LDZM
45/19 64.4/12.9/6.3 ft
motor
1899 Fredriksstad Mek Værksted, Fredrikstad -61
GRÆSVIG Græsvigs DS AS (Joh Thorne), Gressvik/Frst
rutebåt 42/20, compound 70 ihk
ca 1930 DS AS Græsvik, Gressvik
1939 GRÆSVIK I
1939 innsatt motor
1953 SJELLSAND Lars Io, Herdla, Bergeb
bygd om til fraktebåt: 45/19
brukt som de øvrige fra Rossland vesentlig til skjellsandgrabbing
1971-05 Jarle Fyllingsnes, Eikangervåg
1982-10 Nils Andersen, Helle, Kragerø
1984-09 Leif Tornes, Vevang, forts reg Kragerø
1985-08 Odd Magne Stabben, Tømmervåg
1985-12 Arne Breisnes, Undredal i Indre Sogn
1990-04 Jan Inge Wie, Førde
1992-01 Drev på land under orkan 1 januar 1992 vest for Sandvika i Eikefjord
etter at båten hadde slitt seg fra kaien på Lendingen.
1992 Sverre Hundsnes, Stavanger for reparasjon
1993-12 Steinar Antonsen, Hammerfest
1994-05 Skjellsand Transport PR DA (John Haugvik), Vik i Helgeland
2000-06 omklassifisert til lystbåt
2000-07 August Schmidt, Trondheim
2009-01 Arkitekt August Schmidt AS, Trondheim

Græsvik 1

I opprinnelig stand som Græsvik I, ukjent fotograf