HVITE SEKTOR

Den gamle transportbåten ELIA fra 1879 ble i 1945/46 bygd om til motorskip og satt i fiske og frakt somHVITE SEKTOR, vesentlig i Hordaland. Kom på slutten til Rossland hvor den ble brukt til skjellsandgrabbing. Kondemnert i 1977.

Hvite Sektor H-222-F

Hvite Sektor i Karmsundet på 50-tallet. NSS-Jenssensamlingen

HVITE SEKTOR LDSW
45/17 64.7/13,9/7.6 ft,
motor
1879-02 L Hermansens Mek Verksted, Bergen -1
ELISA L Hermansen, Bergen
transport/slepebåt: 30/18, 52.7/13.7/7.7 ft, compound
1881 F Frick, Bergen
1890 H Fasmer, Alvøen/Bergen
1891 ny maskin: 34/11, C2 85 ihk Alvøens Papirfabrik
1907 forlenget: 44/18, 64.7/13,9/7.6 ft, ny kjel BMV
Alvøens Papirfabrik, Alvøen/Bergen
1945 innsatt motor
1947 HVITE SEKTOR Bernhard Olsen m fl, Bjorøyhavn, Bergen
1947 ombygd fraktebåt: 45/17
1958-11 Kristoffer M Skurtveit PR, Rossland
1967 Jakob K Skurtveit PR, Rossland
1977-03 slettet som kondemnert