ORVALD SYVERTSEN

Den nederlandske transportbåten KG 7 ble kjøpt til Norge i 1920 som FREDRIKSHALD 4, senere HALDEN 4. I 1931 ble den solgt og fikk navnet ORVALD SYVERTSEN. Trolig gikk båten ut av fart på 1930-tallet, men stod fortsatt i Norges Skipsliste i 1965.

 

ORVALD SYVERTSEN MVLF  LEOX
37/12 56.5/14.2/6.9 ft
1911 Dordrecht
KG 7 M J Kalis Wzn & F de Glopper, Rijsmijk
transportbåt 37/47, compound
1911 Västkustens Transport AB, Göteborg
1920-05 FREDRIKSHALD 4 AS Fredrikshalds Dampskibsselskab, Halden
1928-02 HALDEN 4 AS Halden Dampskibsseskab, Halden
1931 ORVALD SYVERTSEN Erling Hovdan, Oslo
1932-11 Olaf Holm, Oslo
nytt kallesignal 1934
Stod fortsatt i Norges Skipsliste 1965, men var trolig utgått før krigen