Vesterålske Tankrederi AS

Vesterålske Tankrederi AS

Også Vesteraalens Dampskibsselskab satset på utenriksfart i stor stil under Nord-Nrge-planen høsten 1951 sammen med interessenter sørpå.
Vesterålske Tankrederi AS

Vesterålske Tankrederi

Vesteraalens Dampskibsselskab hadde vært noe av spydspissen i det nordnorske rederimiljøet siden Richard With startet opp i 1881.  Også ledelsen i VDS så mulighetene ved Nord-Norge-planen, og rederiet kom i kontakt med meglerfirmaet A O Andersen & Co i hovedstaden. Det kom her snart på bordet et salgstilbud på mt Thordis av Grimstad (12218 tdw) bygget i 1931 på Götaverken, som var i markedet for 10.6 millioner kroner. Hjemme i Stokmarknes ble Vesterålske Tankrederi AS stiftet omkring september 1951 med kapital på 300.000 kroner. Dette ville stå som 50 prosent partner i konsortiet som var under oppseiling.

VÅGAN 1931 Thordis  23a

Sameiet Vågan overtok i november 1951 tankskipet Thordis (12218 tdw) som ble til Vågan av Stokmarknes. Skyfotos

  A O Andersen & Co organiserte den andre halvpart, fordelt på A O Andersen & Co’s Eftf med 24 prosent, Skips-AS Themis i Fredrikstad med 1 prosent og AS Johs Hansens Tankrederi, Oslo, med 25 prosent. Skipet ble overtatt senere på høsten og fikk navnet Vågan. De sørnorske partnere skaffet lånefinansiering for 10 millioner kroner, og skipet gikk i desember inn på et 16 måneders reisecerteparti til MOT+170 til Anglo-Saxon. Dette ga penger i kassen, men etter utløp i april 1953 måtte rederiet nøye seg med 9 måneder til USMC-26. I mai 1955 ble Vågan overlatt til A O Andersen & Co for 5 millioner kroner og deretter solgt til opphugging i Skottland og levert 22. juni.

    Vesteraalske og A O Andersen hadde i 1952 gått sammen om en kontrakt for et 13500-tonns spesialtankskip fra Langesunds Mek Verksted, men avtalen ble hevet i 1954. I stedet skulle VDS satse på et malmskip med 10-års T/C til British Steel, bestilt fra Kaldnes mek Verksted i februar 1956.

NORDLAND

Malmskipet Nordland (16400 tdw) levert fra Kaldnes høsten 1958 var finansiert fullt ut i Nord-Norge. Det var sluttet for 10 år til British Steel. Foto NSS Opedalssamlingen

I Nordland var hele kapitalen skaffet tilveie fra nordnorske investorer. VDS selv tok 50 prosent, Vesterålskes Tankrederi 30 og væreierne J M Johansen, Stamsund og Hartvig Sverdrup, Reine, 10 prosent hver. Av byggesummen på 22 millioner kroner ga Utbyggingsfondet for Nord-Norge 12 millioner i lån, noe som måtte avgjøres på regjeringsnivå.  Malmskipet Nordland ble levert fra Kaldnes i september 1958 og må da ha vørt det største heleide skip i Nord-Norge.

Også VDS gikk inn som partner i et stort tankskip. Det skjedde i februar 1957, under Suez-boomen, da de trådte inn i en kontrakt for en 34000-tonner som Wilh Wilhelmsen hadde inngått med Akers Mek Verksted. Her tegnet VDS selv 25 prosent, Vesterålskes Tankrederi 15, J M Johansen AS, Stamsund 5 og Hartvig Sverdrup, Reine 5 prosent, mens Den Norske Afrika & Australielinie AS tok 50. Skipet dukket omsider opp i mai 1961, med navnet Troms, og kostet 44.5 millioner kroner. Det bar Vesteraalskes tradisjonsrike skorsteinsmerke. Befraktningen var sikret med et 5-års T/C til Shell til 30 sh. En god butikk.

Under: Tankskipet Troms (34153 tdw) ble levert fra Akers Verft i mai 1961 og seilte under Vesteraalskes merke. 

Troms 23b