Odd Berg, Tromsø

Odd Berg, Tromsø

Konsul Odd Berg i Tromsø var en gründer på mange områder og kom i 1954 også i gang med rederivirksomhet under Nord-Norge-planen
Odd Berg, Tromsø

Odd Berg (1907-2005) i Tromsø var en vel utdannet og erfaren bedriftsleder da han høsten 1953 for første gang kontaktet Handelsdepartementet for å søke om å få et skip inn under Nord-Norge-programmet. Firma Odd Berg drev skipsekspedisjon, skipsmegling og agenturforretning, stod bak Tromsø Bunkerdepot, Tromsø Kullkran og Finnmark Bunkerdepot i Honningsvåg. Firmaet var startet av faren, Harald Berg, som i 1908 overtok skipsekspedisjon og fiskebruk på Gibostad og seks år senere som ekspeditør for Bergenske og Nordenfjeldske i Tromsø. Odd Berg trådte inn i firmaet i 1938 og skulle bli en nyskapende entreprenører i landsdelen.

Odd Berg, Tromsø  26b

    Firmaet hadde i 1952 fått bygd ekspedisjonsskipet Havella for charter i arktiske farvann, men det var noe helt nytt som Odd Berg fikk i stand i november 1954 da han via Det Bergenske Dampskibsselskab fikk kjøpe det svenske skipet Faxen (3360 tdw), bygget i 1946, for 3,7 mill kroner, under Bergenskes valuta-goodwill. Som eierselskap ble KS Bergship AS & Co organisert, eiet av firma Odd Berg 25 prosent, Tromsø Bunkerdepot 25, Tromsø Kulkran 35, AS Hasla 10 og Bergship AS 5 prosent og komplementar. I AS Hasla hadde Bergs meglerforbindelse i Oslo sluppet til, Nils Natvig Shipping AS med 19/20. I dette tilfellet var altså nesten hele egenkapitalen reist i Nord-Norge.

    Skipet ble overtatt primo desember 1954 og fikk navnet Harald Berg, etter firmaets stifter.  Dette var ellers et noe spesielt skip; bro midtskips, maskin akter og med shelterdekk under luke 1 og 2 og uten mellomdekk mellom overbygningene. Altså relativt god kubikk og utrustet for linjefart. Skipet seilte den første tiden for selgerne, Transatlantic.

HARALD BERG i Trø 6 57 Arthur Sjøblom  25b

M/S Harald Berg (3360 tdw) var bygd i 1946 på Lindholmens Varv i Göteborg for svensk regning. Den ble kjøpt til Tromsø indesember 1954 og fikk navn etter firmaets grunnlegger. Foto Arthur Sjøblom

  Resultatet første år var bra, og i juli 1955 fikk rederiet godkjent en nybygning fra Moss Værft & Dokk under Nord-Norge-programmet, byggenummer 134, og i februar 1956 og et søsterskip, nr 137, til 10,25 millioner kroner hver. Dette var shelterdekkere av verftets standardtype på 4500/5800 tdw, og kontraktene var formidlet av skipsmegler Nils Natvig. I løpet av året tok markedet seg sterkt opp, og i november ble en tredje kontrakt ordnet i Moss, byggenummer 141 for et bulkskip på 14000 tdw.

    Som eierselskap for shelterdekkerne ble KS Bulkship AS & Co etablert i Tromsø. Det første skipet gled ut i Mossesundet 22.november 1957 med det vakre navnet Arctic Tern og ble levert i februar 1958. Det var ordnet et certeparti på 12/14 mnd til United Fruit Co . Det neste fulgte i mai 1959 som Arctic Gull; vakre navn på vakre skip. Harald Berg ble solgt i desember 1958.

ARCTIC TERN 60 MV&D

Søstrene Arctic Tern og Arctic Gull var vakre og velutstyrte skip som hovedsakelig ble drevet i linjefart i amerikanske farvann. Foto over ukjent fotograf, under Adrian Hagen.

Arctic Gull 58 Adrian Hagen

   Denne skipstypen, små og velutstyrte shelterdekkere for stykkgods og partilast var nok ikke av de mest lønnsomme skipstyper, kostbare og med stor bemanning, men vi ser at skipene ble sluttet vesentlig i amerikansk fart. Begge ble solgt i slutten av 1964 til Øst-Tyskland. Bulkskipet fra Moss ble det aldri noe av. Det skulle trolig blitt et søsterskip av Margit Brøvig, men kontrakten ble utsatt og først realisert i 1966 som gasstankeren Arctic Prophane.

      For Odd Berg var rederiet bare en del av en større virksomhet, men det skulle bli en linje som gikk fra Harald Berg i 1954 frem til offshore spesialskip. Her kom søstrene Arctic Tern og Gull til å stå som et eksotisk innslag.