Initiativ i Tromsø

Initiativ i Tromsø

I Tromsø kom forretningsmannen Leiv Gabrielsen til å realisere planer om rederi sammen med brødrene Jakobsen og andre investorer i Skips-AS Polarfront. Også fiskeforedlingsbedrifter AS Marina i Troms, eiet av bergesfrmaet S L Paulsen, fikk tankskip inn under Nord-Norge-planen.
Initiativ i Tromsø

Polarfront, Tromsø

Om Jacob Sannes jr nok var den første som dro til Oslo for  forhøre seg om investeringsmuligheter, så var Leiv Gabrielsen (1916-1994) fra Tromsø hakk i hel.  Han var innehaver av familiefirmaet Ragnvald Gabrielsen som drev forretning i Storgata i Tromsø, men som også engasjerte seg i shipping og senere Tromsø Betongstøperi.

   Vi kjenner lite til Leiv Gabrielsens videre bakgrunn, men ser at han hadde god kontakt med sitt bysbarn Helge Jakobsen (1901-1996), med mange jern i ilden i fiskeri, forretninger og som politiker. Gabrielsen kom også i forbindelse med R S Platou sommeren 1951. Her ble han introdusert for andre investorer, blant dem Magnus Konow. Dette førte til etablering av IS Rein med R S Platou, Hvalfangerselskapet Blaahval AS (Magnus Konow) og hans eget Skips-AS Polarfront, som ble stiftet høsten 1951 med kapital på 500.000 kroner. I styret satt Leiv Gabrielsen, Helge Jakobsen og Terje Helzen. Det ble også knyttet kontakt med Jacob Sannes jr i Bodø

   Det ble tidlig etablert kontakt med AS J Ludwig Mowinckels Rederi i Bergen om kjøp av mt Vinga (10990 tdw), bygget i 1927. Prisen på 9 millioner kromer var stiv for denne gamle båten, men markedet var stramt. Ekspedisjonssjef Dalstø i Skipsfartsavdelingen innstilte på tillatelse til kjøp under Nord-Norge-planen i august. Kort etter ble skipet sluttet på reisebasis fra september 1952 til desember 1953 til raten MOT+150, hvilket var gullkantet.

REIN 1927  21a

IS Rein kjøpte J Ludwig Mowinckels tankskip Vinga (10990 tdw) fra 1927 for den gode pris 9 millioner kroner. Den ble ved levering i november 1951 Tromsøs største skip. Skipet seilte på et godt certeparti. Foto via Arne Sognnes

   Derved ble det levering av skipet i november 1951, da navnet ble endret til Rein av Tromsø. I eierselskapet IS Rein, hvor Leiv Gabrielsen satt som disponent i Tromsø, stod Polarfront med 25.5 prosent, R S Platou med 37, Blaahval med 12, Erling Sannes med 25 og Sleipner AS, Oslo med 0.5 prosent. Olav K Westby forteller at rundt 70 prosent av mannskapet ble forhyret fra Nord-Norge og at de fleste måtte innom kontoret til Leiv Gabrielsen for å bli godkjent.

    Sommeren 1952 ble det forhandlet om kjøp av mt Ima (10560 tdw) bygget i 1930 for 11 millioner kroner. Dalstø syntes prisen var drøy, og salget feilet. Til gjengjeld tegnet Interessentskapet i oktober 1952 kontrakt med Nederlandsche Dok & Scheepsbouw i Amsterdam for et tankskip på 18000 tdw.

   Gamle Rein seilte greit under certepartiet inntil utlossing av siste last i Hamburg i desember 1953. Markedet var nå ytterst svakt, og klassen forfalt til fornyelse i februar. Det naturlige var å selge skipet til opphugging.  Partrederiet fikk 960.000 kroner fra opphuggere i Rosyth i Skottland i mars 1954. Skipet hadde i perioden gitt et driftsoverskudd på 9.9 millioner.

  

Om IS Rein stod uten skip, så vokste kontrakten på Nederlandsche videre til en turbintanker på 26000 tds og til 38000 tdw i januar 1954; blant landets største skip. Den var sluttet for 10 år til Esso allerede i 1952 til god rate, så interessentskapet var ikke i posisjon til å treffe fordel av Suezboomen i 1956. Høsten 1957 begynte imidlertid gigantskipet å ta form i Amsterdam, og 22. november ble tt Rein levert til rederiet som landets største skip. Skipet målte 39080 tdw og byggesummen kom opp i 42.890.000 kroner. Også om bord i nye Rein var flertallet av mannskapet fra Nord-Norge; senere halvt om halvt med folk fra Bergensområdet. Olav K Westby skriver at flere fra begge Rein fortsatte sin utdanning og han vet om fire kapteiner, styrmenn av alle grader og like mange maskinsjefer og maskinister av alle grader.  

REIN 59 Skyfotos  21b

 Leveringen av turbintanker Rein (39430 tdw) i november 1957 ble en milepæl i nordsnorsk skipsfart. Skipet var ved levering landets største skip og markerte at også Nord-Norge var kommet med i rederinæringen. Skyfotos

    Som allerede omtalt var brødrene Sannes blitt tvunget til å selge seg ned, og dette åpnet for Berge Sigval Bergesen med 11 prosent, sammen med Platou Investment 38,5, Blaahval 12, AS Sleipner 0,5 og Erling og Jacob Sannes med 6,25 prosent hver. Rein seilte under norsk flagg inntil den 10.desember 1967 ble levert til greske kjøpere i Amsterdam.

 

AS Marina, Tromsø

Det tredje tankskipet som ble solgt til Nord-Norge høsten 1951 var damptankeren Geira (8550 tdw), bygget i 1929. Skipet ble overtatt i desember av AS Marina i Tromsø, en fiskeforedlingsbedrift som var kontrollert av S L Paulsen i Bergen. Kjøpesummen var 8 mill kroner; igjen høyt for et aldrende skip, og Geira fortsatte uten navneskifte på et reisecerteparti til MOT+150 frem til juli 1952 og deretter enda et år til MOT-160. Skipet ble først akseptert under planen i november 1952, tross Dalstø betenkninger over at aksjonærene i Marina trolig var sørnorske.

   S L Paulsen (Joachim Hansen AS Eftf) var et firma som skrev seg tilbake til 1862 innen fiskeribransjen. S L Paulsen (født 1902) overtok i 1939 og forestod etableringen av AS Marina i Tromsø i 1941 med produksjon av frossenfisk, saltfisk og fisketilvirkning. Firmaet drev også rederi i beskjeden skala. Geira ble nok kommersielt drevet fra Bergen.

GEIRA 29 dt  22

Damptanker Geira (8550 tdw) fra 1929 ble også akseptert under Nord-Norge-planen, til tross for at eierselskapet AS Marina var eiet i Bergen.  For Alex Duncan

   Da Geira i mai 1955 ble solgt til et annet selskap i rederiet var det nedskrevet til 2.281 millioner kroner. Salget samme høst til Oslo for 4 millioner kroner var derved en god forretning. Pengene fikk ikke brenne lenge i lommene før AS Marina i september 1956 kjøpte Edith Borthen (11425 tdw) bygget 1948, for 12.5 mill kroner og gav den navnet Amie. Den gikk da inn på et 3 års T/C til Socony. Først i januar 1958 ble 40/55 skipet akseptert under Nord-Norge-planen. Skipet gikk i opplag i La Spezia i juni 1961 og ble året etter solgt til opphugging der.

Under. Motortanker Amie liggende på Teneriffe i juli 1960. Ukjent fotograf.

AMIE 48 Teneriffe 17 7 60