AS Malmfart, Kirkenes

AS Malmfart, Kirkenes

Gruveselskapet AS Sydvaranger hadde tidligere vært inne i rederivirksomhet og flyttet i 1952 datterselskapet AS Malmfart fra Oslo til Kirkenes for å kunne utnytte ordningene under Nord-Norge-planen.
AS Malmfart, Kirkenes

Gruveselskapet AS Sydvaranger hadde i Oslo selskapet AS Malmfart som tidligere hadde drevet skip, disponert av Reinhard Mithassel. Under Nord-Norge-planen ble selskapet høsten 1952 lokalisert til Kirkenes. Det kom til samtaler med Fearnley & Egers Befragtningsforretning om et samarbeid, og i desember 1953 fikk selskapene samtykke til Sameiet Varangship eiet av Malmfart med 60 prosent og Befragtningsforretningen med 40. Det gamle linjeskipet Fernmoor (7880 tdw) fra 1928 ble kjøpt for 3,7 millioner kroner og gitt navnet Varangmalm, registrert i Kirkenes.

VARANGMALM 29 malm  28a

Sameiet Varangship overtok Fearnley & Egers gamle Fernmoor (7880 tdw) fra 1928 som fikk navnet Varangmalm. Alex Duncan

   Sameiet ble utvidet i januar 1955 ved kjøp av hollandske ds Nordwijk (5513 tdw), bygget i 1939 for 5,1 millioner inklusiv ombygging. Nytt navn ble Varangberg. Skipene seilte jevnlig i malmfarten, men spesielt Varangberg med svakt resultat. Problemet var vanskelighetene med å legge opp kombinasjonsreiser for lasting så langt nord. Den nærliggende tank var da å utvikle en skipstype som kunne returnere med last til Nord-Norge. Det førte til beslutningen å bygge en liten malmtanker.

   I mars 1957 fikk Sameiet Varangship II, med de samme eiere, lisens til å kontrahere et skip på 7200 tdw ved Sarpsborgs Mek Verksted. Skipet skulle altså kunne ta malm utgående fra Kirkenes i lasterommene, som etter rengjøring kunne brukes som sentertanker. I tillegg fikk skipet 2x9 vingtanker med rørledninger og pumper. Byggesummen kom på 17.9 millioner kroner, og skipet ble levert i september 1959 med navnet Varangnes. Et søsterskip ble levert ett år senere og døpt Varangmalm. Etter dette ble det bygget et rent malmskip på 8200 tdw ved Fredriksstad Mek Verksted, levert som Varangberg i oktober 1961.

VARANGNES 61  28b

Varangnes (7200 tdw) levert fra Sarpsborg Mek Verksted i 1959 vkunne ta både malm og oljelast. Ukjent fotograf 

    Med levering av de nye skipene gikk gamle Varangmalm til opphugging i 1960, mens Varangberg ble solgt til grekere. For nye skipene ble det lagt et seilingsopplegg med malm utgående og oljeprodukter inngående, mye til nord-norske tankanlegg. De skulle holde det gående ut tiåret.