Skipet, norsk skifsfartshistorisk selskap

Vi arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer. Vi treffes i lokalforeninger.