Bemandingsliste
Engøyholmen
C Sandviksboder B 48
POLYCREST 38 Lakene 16b
Bemandingsliste
Engøyholmen
C Sandviksboder B 48
POLYCREST 38 Lakene 16b


Konstruktivt og sosialt årsmøte i Kristiansand

Årsmøtet i Foreningen Skipet i Kristiansand helgen 13-15.mai 2022 omfattet både besøk på Bredalsholmen, gode foredrag i Sjømannsforeningen, generell mimring og en engasjert generalforsamling.
Hyggelig å treffe gamle venner og hilse på nye..


Sjømannsminner

Historier fra de syv hav

Skip

Skipsindex, norske skipsforlis, redierier, skipsbygging, reskipsbygging, seilskip, krigsbygd

Langs kaiene

I denne seksjonen vil vi legge ut bilder fra medlemmene.

Skipsfart

Her vil du finne materiale om ulike typer maritim virksomhet og maritime miljøer

Skipsbygging

Norske skipsverft og verksteder

De minste fraktefartøyene

De minste fraktefartøyene

De minste fraktefartøyene av jern og stål som var i fart på 60/70-tallet omfattet gammelt og nytt; mest gamle og ombygde fartøyer. Flere av dem vet vi lite om.

Lokalforeningene

Lokalforeningene

Foreningen Skipet har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

Om foreningen

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

    • 1500 medlemmer
    • syv lokalforeninger med regelmessige møter
    • tidsskriftet SKIPET 4 ganger i året
    • eier unik fotosamling

Om foreningen

Vårt magasin

Medlemsbladet Skipet

Vårt medlemsblad Skipet kommer ut 4 ganger i året

Vårt magasin

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Skipsfartshistorisk selskap koster 400 kr i året.

Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».

Bli medlem

Bli medlem