Trosvik Verksted AS, Brevik

Utarbeidet av Steffen Onsøien og Per Sundfær

A/S TROSVIK MEK. VERKSTED, BREVIK. 1918-1925. Bygg nr. 1-13
TROSVIK VERKSTED A/S, BREVIK. 1926-1986. Bygg nr 14–142

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn/
lengde

Levert

Rederi

1

ds UNION VI

Stykkgods

143 brt

1918

A/S Transit (A. Johnsen), Skien.

2

 

Lekter

 

1916

 

3

ds BOIS

Stykkgods

966 brt

8-1919

D/S AS Bois (Harald Hansen), Skien.

4

ms MOSSA

Stykkgods

270 brt

8-1918

Indherreds Aktie-D/S-selskab, Trondheim

5

ds BILL
(Skrog til Stavanger Støberi & Dok, Stavanger)

Stykkgods

1.324 brt

9-1922

AS Bill (J. W. Johannessen), Kristiania.

6

Kansellert

Stykkgods

1.320 brt

 

(Skrog til Stavanger Støberi & Dok, Stavanger).

7

Kansellert

Stykkgods

1.320 brt

 

(Skrog til Stavanger Støberi & Dok, Stavanger).

8

Kansellert

Stykkgods

1.320 brt

 

(Skrog til Stavanger Støberi & Dok, Stavanger).

9

ms GRANIT

Stykkgods

599 brt

3-1921

Rederi-A/S Harald Grenske (Harald Hanssen), Skien.

10

mt MIL

Tankskip

244 brt

1923

Norsk Tankanlegg A/S, Kristiania.

11

ms MOSKEN

Pass.-last

410 brt

7-1924

Vesteraalens D/S-selskab, Stokmarknes

12

ms URANUS

Stykkgods

935 brt

6-1925

Det Bergenske D/S-selskab A/S, Bergen

13

ms TELLUS
(Sjøsatt som MARS)

Stykkgods

935 brt

11-1925

Det Bergenske D/S-selskab A/S, Bergen.

14

Lekterferge

Ferge

 

1926

Brevik Kommune, Brevik.

15

GREI II

Ferge

37’

1928

Brevik Kommune, Brevik.

16

eldrift U. CO. 1

Lekter

108 brt

1928

A/S Union (Union Co.), Skien.

17

 

Lekter

 

1928

A/S Rjukanfos, Oslo

18

 

Lekter

 

1928

A/S Rjukanfos, Oslo

19

U. CO. 2

Lekter

112 brt

1930

A/S Union (Union Co.), Skien.

20

U. CO. 3

Lekter

113 brt

1930

A/S Union (Union Co.), Skien.

21

 

Lekter

 

1930

A/S Union (Union Co.), Skien.

22

 

Lekter

283 brt

1930

Svelviksand.

23

 

Lekter

 

1930

Pedersen & Søn, ?

24

Lekterferge

Ferge

 

1930

Brevik Kommune, Brevik.

25

ds TINFOS

Taubåt

99 brt

1930

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

26

 

Lekter

 

1930

A/S Rjukanfos, Oslo.

27

ANNA

Lekter

193 brt

1930

A/S Christiania Portland Cementfabrik, Oslo

28

 

Oljelekter

193 brt

1930

Østlandske Petroleums Co., Oslo.

29

ds Kranfartøy Nr. 11

Kran

20,4 m

1931

Festningsartilleriet

30

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

31

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

32

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

33

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

34

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

35

 

Lekter

 

1932

A/S Union (Union Co.), Skien.

36

 

Lekter

 

1932

Løvenskjold, Skien.

37

ms

Barkasse

10,7 m

1933

Festningsartilleriet.

38

ms

Barkasse

10,7 m

1933

Festningsartilleriet.

39

ms

Ferge

 

1934

Malmøens Vel, Asker

40

ms B. K. F. NR. 4

Ferge

45 brt

1935

Brevik Kommune, Brevik.

41

 

Lekter

 

1936

A/S Borregaard, Sarpsborg.

42

ms HORNØY

Pass.-last

175 brt

1938

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

43

YANKEE V

Mudringsfartøy

23,9 m

1938

Høyer-Ellefsen, Oslo.

44

 

Lekter

 

1938

A/S Union (Union Co.), Skien.

45

 

Lekter

 

1938

A/S Union (Union Co.), Skien.

46

ds SAGAFOS

Taubåt/isbryter

99 brt

1938

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden

47

ms B. K. F. NR. 5

Ferge

70 brt

1939

Brevik Kommune, Brevik.

48

ds DALEN

Taubåt

 

1940

A/S Dalen Portland Cementfabrik, Brevik.

49

 

Lekter

150 m³

1940

Høyer-Ellefsen, Oslo.

50

 

Lekter

150 m³

1940

Høyer-Ellefsen, Oslo.

51

 

Tanklekter

100 tdw

 

Kriegsmarine

52

 

Tanklekter

100 tdw

 

Kriegsmarine

53

 

Lekter

100 tdw

 

Kriegsmarine

54

 

Lekter

30 tdw

 

Kriegsmarine

55

ms AARDAL

Stykkgods

457 brt

4-1944

A/S Nordag (Tyske myndigheter), Oslo.
Levert i 1946 som TROLLHAUG til A/S Trollhaug (Ole Fure), Oslo

56

ms BARDAL
(Skrog til Glommen Mek. Verksted A/S, Fredrikstad)

Stykkgods

533 brt

12-1946

Kriegsmarine
Levert i 1946 til Erling Sannes Bodø

57

 

Tanklekter

100 tdw

 

Kriegsmarine

58

 

Lekter

100 tdw

 

Kriegsmarine

59

 

Lekter

 

 

Høyer-Ellefsen, Oslo.

60

 

Lekter

 

 

Høyer-Ellefsen, Oslo.

61

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

63

ms SØRØY

Pass.-last

699 brt

9-1949

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

64

ms ALTA

Pass.-last

699 brt

7-1950

Finnmark Fylkesrederi, Hammerfest.

65

ms SALTEN

Pass.-last

677 brt

3-1953

A/S Saltens D/S-selskab, Bodø.

66

ms HAMARØY

Pass.-last

399 brt

7-1951

A/S Saltens D/S-selskab, Bodø.

67

ms OFOTEN

Pass.-last

400 brt

1-1952

A/S Saltens D/S-selskab, Bodø.

68

ms B. K. F. NR. 6

Ferge

84 brt

6-1952

Brevik Kommunale Ferjer, Brevik.

69

ms STEIGEN

Pass.-last

292 brt

7-1953

A/S Saltens D/S-selskab, Bodø.

70

ms FOLLA

Pass.-last

426 brt

7-1954

Namdalens Aktie-D/S-selskab, Namsos.

71

ms BJØRKØY

Passasjerbåt

25 brt

1955

Brevik Kommune, Brevik.

72

ms SØRLANDSSKØYTA

Redningsskøyte

25 brt

1956

Norsk Selskab Til Skibbrudnes Redning, Oslo

73

ms STAUPFOS

Taubåt

98 brt

2-1957

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

74

ms TORGHATTEN

Pass.-last

458 brt

12,1957

A/S Torghattens Trafikkselskap, Brønnøysund

75

ms TROMSØ

Pass.-last

295 brt

12,1958

Troms Fylkes D/S-selskap, Tromsø.

76

ms B. K. F. NR. 7

Ferge

100 brt

1959

Brevik Kommunale Ferjer, Brevik.

77

 

 

150 brt

1959

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

78

 

Lekter

150 brt

1959

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

79

 

Lekter

150 brt

1960

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

80

 

Lekter

150 brt

1960

A/S Tinfos Papirfabrik, Notodden.

81

mt STOVE PET

Tankskip

498 brt

6-1961

I/S Petrochemical (Stove Shipping), Oslo

82

ms DYVI ANGLIA

Bilskip

499 brt

4-1964

Jan Erik Dyvi, Oslo.

83

Kansellert

 

 

 

 

84

mt KILEN

Tanklekter

93 brt

10-1962

Norsk Hydro A/S, Oslo.

85

mt STAINLESS TANKER

Tankskip

500 brt

11-1964

A. H. Basse & Co. Rederi-A/S, København, Danmark.

86

mt STAINLESS CARRIER

Tankskip

491 brt

5-1965

A. H. Basse & Co. Rederi-A/S, København, Danmark.

87

ms VIKING IV

Ferge

1.152 brt

6-1966

Otto Thoresen Shipping Co., Oslo.

88

ms MANDEVILLE

RORO

1.279 brt

3-1968

A. F. Klaveness & Co. A/S, Oslo.

89

ms ANNANDALE

Yacht

157 brt

6-1967

Oceanic Enterprises Inc. (J. E. Johnston), Baltimore, MD, USA

90

VINCAN

Kranlekter

 

5-1968

Langesund Industrier A/S (Munch), Langeund

91

mt BOW CECIL

Tankskip

1.200 brt

5-1969

Rederi Odfjell A/S, Bergen.

92

mt BOW QUEEN

Tankskip

1.200 brt

11-1969

Rederi Odfjell A/S, Bergen.

93

mt HÖEGH VEDETTE

Tankskip

1.430 brt

6-1970

Leif Høegh & Co. A/S, Oslo.

94

ms STUBBENKAMMER

RORO

1.920 brt

9-1971

Bestilt av Stena Line A/B, Göteborg, Sverige. Levert til Deutsche Reichsbahn Sassnitz, DDR

95

ms ANDERIDA

RORO

1.600 brt

4-1972

Carpass Shipping Co. Ltd (British Rail Shipping & Int. Service, London, England)

96

 

 

 

 

 

97

ms GREY MASTER

RO

1.900 brt

12-1972

Skibs-AS Golden West, Oslo.

98

ms TROSVIK-GUBBEN

Flytekran

504 brt

10-1972

Trosvik Verksted AS, Brevik.

99

 

 

 

 

 

100

ms MIKOLAI KOPERIK

RORO

2.600 brt

5-1974

Polish Ocean Line, Gydnia, Polen

101

ms NORSKALD
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

8.272 brt

12-1973

Gotaas-Larsen Expl. A/S, Trondheim.

102

ms DYVI ALPHA
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

8.192 brt

12-1974

K/S Dyvi Drilling A/S & Co., Oslo.

103

ms ROSS RIG
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

7.634 brt

6-1975

Ross Drilling Co. A/S (A/S Rosshavet), Sandefjord

104

ms NORTROLL
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

7.644 brt

4-1976

K/S Golar-Nor Oceanic A/S & Co. (Gotaas-Larsen), Oslo

105

ms NORDRAUG
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

7.627 brt

12-1976

K/S Munkenes Drilling A/S & Co. (Gotaas-Larsen), Oslo

106

ms DRILL STAR
(Samarbeid med Framnæs Mek Verksted, Sandefjord)

Boreplattform

 

9-1982

Cariba Ships Corp. Ltd, Willemstad, NA.

107

 

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

111

mt STAINLESS SHIPPER

Tankskip

2.988 brt

12-1974

K/S Hetland Shipping Co. (A. H. Basse & Co.), København, Danmark

112

mt STAINLESS SUPPLIER

Tankskip

2.995 brt

4-1975

Nordan Chemical Tankers I/S (A. H. Basse & Co.), København, Danmark

113

 

 

 

 

 

114

ms SEASPEED DANA

RORO

3.193 brt

5-1976

Seaspeed Ferries Int. Ltd. (Morland Navigation London Ltd), Andros, Hellas

115

ms SEASPEED DORA
(Skrog fra Porsgrund Mek. Verksted, Porsgrunn)

RORO

3.191 brt

10-1976

Seaspeed Ferries Int. Ltd. (Morland Navigation London Ltd), Andros, Hellas

116

ms SEASPEED DIMA

RORO

3.190 brt

5-1977

Seaspeed Ferries Int. Ltd. (Morland Navigation London Ltd), Andros, Hellas

117

 

 

 

 

 

118

ms JAN HEWELIUSZ

RORO

2.035 brt

7-1977

Polish Ocean Lines, Gydnia, Polen

119

ms RAMSES CARRIER

RORO

498 brt

2-1978

Skomvær Shipping AS & Co., Porsgrunn

120

ms RAMSES TRAILER

RORO

498 brt

6-1978

Trosvik Shipping AS & Co., Porsgrunn

121

ms RAMSES FREIGHTER

RORO

498 brt

9-1978

K/S Grenland Shipping A/S & Co., Porsgrunn

122

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

125

ms FAST TWO

RORO

639 brt

4-1879

Fouad A. & John Khayat & Co., Beirut, Libanon.

126

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

128

ms SIRA GIANT

Taubåt/supply

1.587 brt

9-1979

 

129

ms FAST THREE

RORO

1.599 brt

8-1980

Fouad A. & John Khayat & Co., Beirut, Libanon.

130

ms GECO BETA

Seismisk undersøkelseskip

1.597 brt

2-1980

Geophysical Co. of Norway A/S, Oslo.

131

ms HYDRO
(Skrog fra Kaldnes Mek. Verksted, Tønsberg)

Tankskip

4.997 brt

11-1980

Hydroship A/S (Norsk Hydro A/S), Oslo.

132

ms GECO GAMMA

Seismisk undersøkelseskip

1.598 brt

2-1981

Geophysical Co. of Norway A/S, Oslo.

133

ms WEST VANGUARD

Boreplattform

13.485 brt

9-1982

A/S Smedvig Drilling Co., Stavanger.

134

ms SEA SEARCHER

Seismisk undersøkelseskip

1.596 brt

3-1983

OME Shipping S.A. (A/S N. R. Bugge), Panama.

135

ms WILCHIEF

Dykkerservice-skip

2.400 brt

3-1984

K/S North Sea Diving Support (Anders Wilhelmsen), Oslo.

136

 

 

 

 

 

137

 

 

 

 

 

138

mt ORANGE BLOSSOM

Tankskip

9.984 brt

3-1985

Atlantic Reefer Corp.Inc. (Suisse- Outremer Rederei AG), Monrovia, Liberia

139

Modul

 

 

 

British Petroleum, London, England.

140

Modul

 

 

 

British Petroleum, London, England.

141

ms TENDER FIGHTER
(Skrog til Ulstein Hatlø, Ulsteinvik)

Supply

2.076 brt

12-1986

K/S A/S Tender Figther (Platou Investment) (Wilh. Wilhelmsen), Oslo

142

Bingo II type.
Ikke levert.

Boreplattform

 

 

Skips-A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo

Trosvik Verksted A/S, Brevik gikk konkurs i 1986.
Brevik Constructions A/S etablerte seg på samme område i 1990 og er fortsatt aktive i 2012.