Rosenberg Mek Verksted, Stavanger

Byggeliste for Rosenberg Mek Verksted fra 1896, senere Moss Rosenberg Verft og Bergen Group Rosenberg. Utarbeidet av Steffen Onsøien og Per Sundfær

A/S Rosenberg Mekaniske Verksted, Stavanger. 01/01-1896-1969.
Moss Rosenberg Verft A/S, Stavanger fra 1970.
Bergen Group Rosenberg fra 2007.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn /
lengde / kapasitet

Levert

Rederi

1

ds KARMØ

Pass.-last

51’ 6’’

15/11-1897

Torvestad D/S-selskab, Torvestad / Haugesund

2

ds SJØFUGLEN

Fiskebåt

73 brt

22/05-1902

Kinn Havfiskeselskap, Florø

3

ds LUDOLF EIDE
(Skrog fra Gravdal Skibsbyggeri og Trelastforretning, Sunde)

Fiskebåt

90 brt

01/01-1903

S. Staalesen,Haugesund

4

ds SULAN

Fiskebåt

117 brt

15/01-1903

K. Hjalmarson, Mjoafirdi, Island

5

ds MAAGEN

Lastebåt

61’ 5’’

04/08-1902

Stavanger Preserving Co., Stavanger

6

 

Barkasse

30' 0’’

 

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger.

7

ds MJØLNER

Fiskebåt

55 brt

05/11-1903

Peter Skarbøvig, Aalesund.

8

ds SEYFARTH

Fiskebåt

55 brt

12/11-1903

Hans Hofseide, Aalesund

9

ds SEIRØ

Passasjerbåt

75’’ 0’’

28/08-1904

Kalundborg D/S-selskab, Kalundborg, Danmark

10

dt KLAR

Tankbåt

40’ 0’’

27/12-1904

O. Ellingsen, Stavanger

11

dt STERK

Tankbåt

63 brt

25/11-1905

?, Buenos Aires, Argentina

12

ds ISØRE

Passasjerbåt

64’ 0’’

11/04-1905

Carl Trolle, lsøre, Danmark

13

dt KVIKK

Tankbåt

40’ 0’’

22/11-1905

Stavanger Havnevesen, Stavanger.

14

ds ULF

Passasjerbåt

64’ 0’’

23/09-1905

Mons D/S-selskab A/S, Møen, Danmark

15

 

Lekter

72’ 2’’

31/12-1905

Stavanger Havnevesen, Stavanger.

16

 

Lekter

72’ 2’’

28/04-1906

Stavanger Havnevesen, Stavanger

17

ds HARALD

Fiskebåt

108’ 0’’

06/01-1906

O. Thormodsen, Haugesund.

18

dt STELLA

Tankbåt

40’ 0’’

 

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger

19

 

Fiskebåt

30’ 0’’

12/05-1905

Jac. Lutzen, Torshavn, Færøyene

20

dt RUTH

Tankbåt

47’ 6’’

10/09-1906

B. P. Husebø, Stavanger.

21

ds LIV

Fiskebåt

38 brt

21/05-1907

Blokken Havfiskeselskap A/S, Svolvær

22

ds BLOKKEN

Fiskebåt

38 brt

24/09-1907

Blokken Havfiskeselskap A/S, Svolvær

23

ds TORGRIM

Fiskebåt

109 brt

03/04-1908

Peter Skarbøvig, Aalesund

24

ds JØNA

Fiskebåt

110 brt

30/04-1908

E. O. Gotten, Aalesund

25

ms

Fiskebåt

34’ 0’’

11/07-1907

O. Wathne's arvinger (Stavanger), Seydisfjord, Island

26

ms

Fiskebåt

34’ 0’’

11/07-1907

O. Wathne’s arvinger (Stavanger), Seydisfjord, Island

27

ms ØRNEN

Fiskebåt

54 brt

04/08-1908

H. Brodtkorb, Vardø

28

ds ØSTVAAGØ

Lastebåt

150 brt

14/10-1908

Nordlandske D/S-selskab, Svolvær

29

 

Lekter

 

25/06-1908

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

30

ms

Barkasse

 

 

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger

31

ms

Barkasse

28’ 0’’

 

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger

32

ms

Barkasse

30’ 0’’

 

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger.

33

ms

Barkasse

30’ 0’’

 

Sandaas, Kopervig

34

ms

Barkasse

 

04/10-1911

Vestlandske Petroleums Co., Bergen

35

 

Lekter

 

 

Stavanger Havnevesen, Stavanger

36

ms SNEKLOKKEN

Stykkgods

329 brt

27/04-1915

A/S E. Rossing Berghs Rederi (Sigurd W. Bøe), Bergen

37

ms BLAAKLOKKEN

Stykkgods

329 brt

12/10-1915

A/S E. Rossing Berghs Rederi (Sigurd W. Bøe), Bergen

38

ds TOU

Laste/tankbåt

84 brt

26/11-1914

A/S TOU, Stavanger

39

ds SVALBARD

Fiskebåt

186 brt

15/12-1914

Peter Skarbøvig, Aalesund

40

ds HAVMANN

Fiskebåt

186 brt

26/03-1915

E. O. Gotten, Aalesund

41

ds HADARØY

Fiskebåt

115 brt

26/11-15

A/S Hadarøy Havfiskeselskap, Aalesund

42

ds SKJÆRVØY

Fiskebåt

115 brt

18/12-1915

A/S Skjærvøy Havfiskeselskap, Aalesund.

43

ds SKARBAK

Fiskebåt

133 brt

07/04-1916

Peder J. Brandal, Aalesund.

44

ds HARDEIDINGEN

Fiskebåt

133 brt

29/12-1916

Joh. E. Hareide, Aalesund

45

ds STORHOLMEN

Fiskebåt

133 brt

28/03-1917

Ludv. Nordstrand, Aalesund

46

ds PATRICK

Stykkgods

617 brt

28/02-1918

Lødrups Rederi II A/S (Carl Lødrup), Kristiania

47

ds BRAAT II

Stykkgods

624 brt

10/10-1918

Skibs-A/S Braatt (H. Jacobsen & Co.), Sarpsborg

48

ds DOLSØY

Fiskebåt

123 brt

28/05-1920

E. O. Gotten, Aalesund

49

ds SULØY

Fiskebåt

123 brt

17/06-1920

E. O. Gotten, Aalesund

50

dt BORREGAARD

Tankbåt

60 brt

30/10-1920

A/S Borregård, Sarpsborg

51

ms HANDICAP

Stykkgods

5.013

15/12-1921

Bruusgaard, Kiøsteruud & Co. A/S, Drammen

52

Dokkport

 

79’ 0’’

1922

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger

Byggenr. 53 til og med 143 er byggenr. 1 til 91 ved Stavanger Støberi & Dok A/S som ble slått sammen med A/S Rosenberg Mekaniske Verksted.

144

 

Tanklekter

11,3 m

10-1932

Norsk Brendselsolje A/S, Stavanger

A/S Rosenberg Mekaniske Verksted gikk konkurs. Rekonstruert og i drift igjen.

145

ds KORSNES

Stykkgods

1.736 brt

6-1936

Kr. Jebsen jr., Bergen

146

ds TELNES

Stykkgods

1.736 brt

10-1936

Kr. Jebsen jr., Bergen

147

ms FJORDROTT
(Skrog levert til Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger og fullført ved eget verksted)

Passasjerbåt

205 brt

12/06-1939

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

148

ms NØKK

Brannsprøyte

106 brt

9-1939

Stavanger Brannvesen, Stavanger

149

Kansellert

 

 

 

 

150

ds ROSENBERG I

Stykkgods

1.825 brt

5-1944

A/S Rosenberg Mek. Verksted, Stavanger

151

ds KARI

Stykkgods

1.847 brt

07/08-1947

D/S A/S Truls (M. Thorvik), Oslo

152

ds PETER REED

Stykkgods

1.875 brt

26/11-1947

D/S A/S Ibis (Leif Reed Larsen), Bergen

153

ms MUI NAN

Stykkgods

2.682 brt

03/03-1949

A/S Norfinn (Jørgen Krag), Oslo

154

ds FRAMEGGEN

Stykkgods

2.086 brt

15/07-1948

Rederiet Vindeggen A/S (Chr. Østberg), Oslo

155

ds CONGO

Stykkgods

2.166 brt

27/05-1949

Stener S. Mullers Rederi A/S (Stener S. Muller), Stavanger

156

ms FJORDSOL
(Skrog levert til Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger og fullført ved eget verksted)

Passasjerbåt

236 brt

4-1948

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

157

ds EMU

Stykkgods

2.146 brt

20/10-1949

Skibs A/S Abu (Magnus Konow), Oslo

158

ms FJORDBRIS
(Skrog levert til Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger og fullført ved eget verksted)

Passasjerbåt

236 brt

6-1948

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

159

ds ATNA

Stykkgods

2.109 brt

20/04-1950

D/S A/S Sverre (S. M. Kuhnle & Sønn), Bergen

160

mt BERGE BERGESEN

Tankskip

10.403 brt

02/07-1951

Skips-A/S Snefonn (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

161

mt KONGSTANK

Tankskip

10.406 brt

230/2-1952

Skips-A/S Solvang (Alf Gowart-Olsen), Stavanger

162

mt ASTARTE

Tankskip

10.406 brt

11/11-1952

A/S Athene (Jørgen Bang), Kristiansand

163

mt ARNFINN STANGE

Tankskip

10.400 brt

20/08-1953

Skips A/S Arnstein (Harald Stange), Oslo

164

mt BERGELAND

Tankskip

20.439 brt

20/10-1954

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

165

mt BERGEHUS

Tankskip

20.449 brt

29/09-1955

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

166

mt BERGE BERGESEN

Tankskip

20.42S brt

22/09-1956

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

167

mt FERNROSE

Tankskip

20.371 brt

20/06-1957

D/S I/S Garonne, A/S Varild, A/S Marina & Orkla Gruber A/S (Fearnley & Eger), Oslo

168

mt IDA KNUTSEN

Tankskip

20.592 brt

29/01-1958

D/S A/S Jeanette Skinner (Knut Knutsen O.A.S.), Haugesund

168

mt STORSTAD

Tankskip

20.595 brt

10/09-1958

Skibs A/S Sangstad (A. F. Klaveness & Co, A/S, OsIo

170

mt KONGSVANG

Tankskip

20.514 brt

05/02-1959

Skips-A/S Solvang (Alf Gowart-Olsen), Stavanger

171

mt THORHILD

Tankskip

10.394 brt

19/01-1956

Tønnevolds Tankrederi A/S (Olaf Tønnevold &  Sønner A/S), Grimstad

172

mt BERGESUND

Tankskip

20.449 brt

22/05-1959

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

173

mt STORANGER

Tankskip

20.417 brt

08/01-1960

Westfal-Larsen & Co., Bergen

174

mt HALLANGER

Tankskip

20.416 brt

23/06-1960

Westfal-Larsen & Co., Bergen

175

mt KONGSGAARD

Tankskip

19.999 brt

15/09-1961

Skips-A/S Solvang (Alf Gowart-Olsen), Stavanger

176

mt BERGEBONDE

Tankskip

33.832 brt

27/04-1961

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

177

mt BERGE EDD A

Tankskip

31.835 brt

16/01-1962

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

178

mt BERGE BERGESEN

Tankskip

52.874 brt

16/11-1963

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

179

mt BERGE JARL

Tankskip

31.830 brt

04/09-1962

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

180

mt BERGE CHIEF

Tankskip

53.375 brt

23/06-1964

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

181

mt BERGELAND

Tankskip

52.323 brt

12/01-1965

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

182

mt BERGE ODEL

Tankskip

31.831 brt

06/03-1965

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

183

mt BERGE TUN

Tankskip

57.729 brt

16/10-1967

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

184

mt BERGE PILOT

Tankskip

56.515 brt

22/10-1965

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

185

ms ROGALAND

Stykkgods

475 brt

15/06-1964

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

186

ms AKERSHUS

Stykkgods

475 brt

10/08-1964

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

187

mt DAPHNE

Tankskip

39.482 brt

24/11-1966

N.V. Curacaosche Scheepvaart Mij. (Shell Tankers N.V.), Willemstad, NA

188

mt DALLIA

Tankskip

39.482 brt

-1967

N.V. Curacaosche Scheepvaart Mij. (Shell Tankers N.V.), Willemstad, NA

189

mt BERGEBRAGD

Tankskip

80.003 brt

20/07-1968

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

190

mt BERGE TASTA

Tankskip

79.969 brt

26/03-1969

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

191

OCEAN VIKING

Boreplattform

 

 

ODECO

192

mt BERGE EDDA

Tankskip

83.168 brt

20/01-1970

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

193

mt BERGE FISTER

Tankskip

83.224 brt

13/11-1970

Skips-A/S Snefonn, Skips-A/S Bergehus & Sig. Bergesen d. y. & Co. (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

194

ms HØEGH MULTINA

LPG

31.917 brt

15/10-1971

A/S Alliance (Leif Höegh & Co. A/S), Oslo

195

ms GARMULA

LPG

32.211 brt

07/07-1972

P & O Steam Nav. Co., London, England

196

ts NORMAN LADY

LNG/LPG

76.415 brt

05/11-1973

Buries Markes Ltd, London, England

197

ts LNG-CHALLENGER

LNG/LPG

76.496 brt

21/10-1974

LNG Carriers Ltd (P & O Steam Nav. Co.), London, England

198

ts HILLI
(Sjøsatt som GOLAR GLACIER)

LNG/LPG

84.855 brt

22/12-1975

Golar Gas Carriers Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

199

ts GIMI

LNG/LPG

84.856 brt

21/12-1976

Golar Gas Carriers Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

200

ts KHANNUR

LNG/LPG

84.856 brt

26/07-1977

Golar Gas Carriers Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

201

mt BRUSE JARL

Tankskip

18.640 brt

05/01-1974

Sameiet Nidaros (Det Nordenfjeldske D/S-selskab A/S), Trondheim

202

ms LEIV EIRIKSSON (Skrog fra A/S Seutelvens Mekaniske Verksted, Fredrikstad)

LPG/NH³

2.526 brt

20/06-1972

I/S Leiv Eiriksson (Einar Bakkevigs  Skipsrederi ), Oslo

203

mt GOLAR PETROTRADE

Tankskip

19.119 brt

28/02-1975

Ocean Oil Products Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

204

ms CENTUM

LPG

28.741 brt

21/10-1978

K/S A/S Centum (A/S Havtor), Oslo.

205

mt GOLAR PETROSEA

Tankskip

19.119 brt

06/04-1976

Ocean Oil Chemicals Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

206

mt GOLAR PETROSUN

Tankskip

19.608 brt

30/03-1978

Ocean Oil Tankships Inc.(Gotaas-Larsen Inc., New York, NY, USA/Oslo), Monrovia, Liberia

207

ms CELSIUS

LPG/NH³

3.948 brt

25/04-1979

K/S AS Havgas (A/S Havtor), Oslo.

208

ms SOLBAKK

Ferge

655 brt

28/07-1978

Det Stavangerske D/S-selskab A/S, Stavanger

209

ms BASTØ II

Ferge

2.536 brt

07/06-1979

A/S Alpha, Moss

210

ms BERGE FISTER

LPG/NH³

20.793 brt

07/04-1982

Partrederiet Berge Fister (Sig. Bergesen d. y. & Co.), Stavanger

Rosenberg Verft, norsk skipsverft beliggende på Buøy i Stavanger. Vertet ble grunnlagt i 1896 og i 1942 overtatt av skipsreder Sigval Bergesen d.y., som spesialiserte det for bygging av større tankskip.

Rosenberg Verft ble i 1970 solgt til Kværner (det senere Aker Kværner), hvor det en periode var sammensluttet med Moss Værft & Dokk som Moss Rosenberg Verft. Det ble deretter et spesialverft for bygging av gassbåter, senere et rent offshorerettet verft. I 2003 solgt til lokale investorer, som i 2007 solgte sin kontrollerende aksjepost (82 %) til Bergen Yards (det nåværende Bergen Group).
Kilde: Store norske leksikon.