Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad

Utlagt av Per Sundfær

Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad 1899-1903.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn

Levert

Rederi

1

ds BOTNIA

Stykkgods

1.154 brt

5-1901

William Hansen, Bergen

2

ds RIKARD NORDRAAK

Stykkgods

1.123 brt

9-1901

C. Traae, Bergen

3

ds NORA

Stykkgods

1.131 brt

1-1902

D. Ellerhusen & Co., Bergen

4

ds LAILA

Stykkgods

745 brt

5-1902

Dampskibets Laila’s Rederi (William Hansen), Bergen

5

ds EDDA

Stykkgods

1.138 brt

9-1902

D. Ellerhusen & Co., Bergen

6

ds HIRD

Stykkgods

1.151 brt

3-1903

Anders Jacobsen, Kristiania

7

ds HILD

Stykkgods

1.144 brt

7-1903

A/S Hild (M. H. Gundersen), Tvedestrand

Noen av de gamle bygningene på stedet er bevart som et privat museum.
Skipsreder Atle Bergshaven har sitt rederikontor her.