Bruni 1969

Bruni ble levert i 1969 til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen

Bruni (1969) Jenssen

 

Over: Fra NSS-Jenssensamlingen, under Michael Cassar

 

Bruni (1969) Cassar

 

ms BRUNI LDYR

2888g  4165d, 316.3/48.0/20.1 ft

1d MA 2ho/ha 196/191 gb NV Munckloader

M8  3000 bhk MaK

3.1969

VEB Schiffswerft Neptun, Rostock -452

 

k 5.1967

 

Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen.

2.1974

Hull Gates Shipping Co Ltd, Grimsby for USD 1.650.000, od FREDERICKSGATE

8.1974

Turnbull Scott Shipping Co Ltd, London, od ESKDALEGATE

10.1978

Cancyp Maritime Ltd, Limassol, od ELISABETH

5.2003

Nordost Shipping Ltd,

4.2004

Lisa Shipping Inc, Batumi, od LISA

6.2004

disp Transoptiml-Rostov

5.2005

disp CK Shipping & Trading Ltd

7.2007

Kirazoglu Shipping & Trade Ltd, Istanbul, reg Comores

 

Fortsatt i fart 11.2012