Neptuns 2200 tdw shelter/singledekkere

Optimaliseringen av paragrafskip under 500 brt førte til nye og større konstruksjoner av shelterdekkere på 60-tallet. En type som ble tilbudt fra VEB Schiffswerft Neptun i Rostock i Øst-Tyskland skulle vise seg konkurransedyktig, spesielt når den ble utviklet til singledekker under 1200 brt. Serien fra Neptun-verftet ble en av de første i en ny generasjon bulkskip like under 1200 og 1500 brt som det ble bygget mange av fra 1965.

Det var i mars 1964 at skipsmegler Lars Rej Johansen i firmaet Ragnar Johansen & Co, Oslo, fikk med seg bergensmeglerne Tore R Stensaker, Jakob Strandheim og Jørgen Brunvall på besøk på Neptun-verftet, som den gang lå bak jernteppet. De dro til Hamburg, leide bil og kjørte over til Øst-Tyskland og til Rostock. Her ble de tilbudt en serie effektive småskip, konvertible shelterdekkere på 499 brt og 1050 tdw som åpne, eller på ca 1120 brt og 2050 tdw som lukkede.

 

Skipstypen var utviklet fra en tidligere serie fra verftet, hvorav to nettopp var kjøpt til Norge, Havpil og Havlyn til P Meyer, Oslo.  De tilbudte skip var 1 ½ fot bredere og ubetydelig lengre. Østtyskerne kunne tilby konkurransedyktig pris og fremfor alt gunstig finansiering i USD.

 

I forhandlingene ønsket nordmennene anerkjent vestlig utstyr som hovedmotorer, hjelpemotorer, dekksmaskineri osv, blant annet en del av norsk fabrikat. De lot det forstå at de ønsket tilbud på tre skip, etter til hvert rederi, med flere opsjoner. I neste runde, noen uker senere da de også hadde med ingeniør Nils N Pran som teknisk konsulent, ble kontraktene konkretisert og forhandlet frem.  En fast kontrakt og to opsjoner til hvert rederi.  Senere ble byggeprogrammet utvidet med flere skip til Lars Rej Johansen og til August Kjerland & Co i Bergen.

 

Det dreide seg her om moderne skip, med Deutz hovedmotor, to rom med store foldeluker og utstyrt med bommer.

Skipene ble bygget i to puljer, først seks shelterdekkere deretter to singledekkere som var forlenget med ti fot og med MaK-maskineri. Dette var vakre og  velproposjonerte skip som åpenbart var solid bygget.

6 shelterdekkere

499/1123 brt

1130/2050 tdw

247.8/37.8/15.8 ft

8-syl Deutz 1320 bhk

10 singledekkere

1196 brt

2250 tdw

257.8/37-8/15.9 ft

8-syl MaK 1600 bhk

Skipene ble levert i puljevis i rotasjon mellom rederiene. Første skip, bestilt av Lars Rej Johansen, ble solgt senere på året til Anders Stokka i Haugesund og levert som Stokktind i april 1965, bare et år etter kontrahering. Deretter gikk leveransene med to måneders mellomrom.

Av de seks shelterdekkerne som fortsatte i norsk eie ble fire bygget om til singledekkere ved at mellomdekket ble tatt ut.

 

Skipene hadde klasse for verdensomspennende fart, men ble primært drevet i europeiske farvann. Både Strandheim & Stensaker, Brunvall og Kjerland hadde kontrakter med norsk industri og seilte stort sett til og fra norske havner.

Til tross for sitt moderne utstyr ble de fleste solgt etter forholdsvis kort tid. Brunvall erstattet dem med noenlunde tilsvarende skip av samme størrelse som var bedre tilpasset bulklaster. Siste rederi som drev flere var Arne Storesund i Haugesund med Avant, Anglo og Arunto. Sistnevnte ble på slutten rigget om til selvlosser Tornfjord, men solgt etter havari.

De fleste ble solgt til rederier i Nederland, Frankrike og Italia, og i sin siste fase endte mange opp i Syria. Fremdeles står noen av i Equasis som aktive skip.

 

Denne serien skulle få stod betydning for utviklingen av norsk småskipsfart. De satte både Strandheim & Stensaker, Brunvall og Kjerland i stand til å tjene penger og ekspandere. Også Lars Rej Johansen solgte sine skip raskt og investerte i nye serier.

 

Bnr dekk tdw senere norske solgt ut
1164 Stokktind 4.65 2d 2050 Fagertind, Bente Sleire 10.77 Italia
1165 Hanseat 6.65 2d 2150 12.69 Frankrike
1166 Brunette 8.65 2d 2150 Blue Lady, Avant 9.81 Liberia
1167 Gol 10.65 2d 2068 5.74 Nederland
1168 Jonika 11.65 2d 2102 5.69 Hellas
1179 Jocefa 1.66 2d 2067 6.69 Hellas
1180 Hanseatic 5.66 1d 2260 1.70 Nederland
1181 Brunto 7.66 1d 2224 Arunto, Sarunto, Tornfjord 02 St Vincent
1192 Fro 1.67 1d 2225 11.73 Kypros
1193 Joanita 5.67 1d 2250 7.70 Nederland
1214 Recto 6.67 1d 2260 Janja, Anglo 12.81 Kypros
1194 Josusan 8.67 1d 2260 4.70 Nederland
1195 Hansa 11.67 1d 2224 6.70 Nederland
1196 Brunita 12.67 1d 2224 Blue Moon 9.73 Sverige
1197 Ako 3.68 1d 2225 3.73 Sverige
1198 Jobella 5.68 1d 2224 Janne 3.74 Frankrike