Anglo 1943

Anglo var søster av Basra i Valdemar Skoglands flåte, men skilte seg ved å bli bygget om til motordrift like etter anskaffelse høsten 1952. Den ble senere solgt som Lindvang av Haugesund og ble den siste Baltic Jeep i norsk eie.

Anglo (1943)

Over: Anglo var den eneste i norsk eie som ble bygd om til motordrift, men var ellers lik de andre. NSS-Jenssensamlingen

Under: På last. NSS-Jenssensamlingen

Anglo (1943) Karmsund Lastet

 

Under: Klar for lossing i Bristol, 26 desember 1962, foto Ray Perry

Anglo (26. 12. 1962) On Narrow Quay Waiting For A_ Berth

 

Under: Som Lindvang med trelast. NSS-Jenssensamlingen

Lindvang (1943) Anglo Timber

 

ds ANGLO LFFF

1814g 2800d, 258.8/251.0/42.2/18.5 ft

ld Ba26 Om7O OA22 2ho/4ha 136gr LR

T3 10 kn Pacific Bridge Co, Alameda Cal

5.1943

Pacific Bridge Co, Alameda Cal -7

 

US War Shipping Administration, Alameda

 

BENJAMIN TAY

 

BB TC Ministry of Transport (Joseph Constantine SS Ltd), London

4.1947

Ministry of Transport (Joseph Constantine SS Ltd), London

2,.1951

Elder Dempster Lines Ltd, London, od BENUE

8.1952

DS AS Anglo (Valdemar Skogland), Haugesund for GBP 46.000, od ANGLO

12.1952

Til Haugesunds Slip for ombygging til motor, levert i juni 1953:

6,1953

lev ob Haugesunds Mek Verksted tS/ip i ~m 12-52.

 

1846g 2843d M8 1200 bhk Sulzer

4.1960

Grunnstøtte 29. april 1960 Östra Finngrundet, Bottenviken på reise Finland-USA, slept Gävle, reparert

3.1965

DS AS Ryvingen (Alf Lindø), Haugesund for GBP 75.000, od LINDVANG

11.1968

Grunnstøtte 22 nov 1968 på Hemnskjeløy i Trondheimsleia, på reise Archangelsk-Great Yarmouth med trelast, stod høyt på, brakt flott av Jason og Parat, til Samnesøy for dykkerundersøkelse. Reaprert

10.1969

Pigi Alexatos, Piraeus, for USD 112.500, levert i Haugesund,od DANAOS

10.1973

Greek Eastern Shipping Co SA, Piraeus, od VETA

10.1975

Fanouri Cia Naviera SA, Piraeus, od AGIOS FANOURIOS III

10.1978

opplagt Piraeus 6. oktober 1978

1980

Rapportert solgt til opphugging