01 Leiv Eiriksson - Vinni

Leiv Eiriksson, overtatt på lend-lease av Nortraship i januar 1943, senere solgt som Vinni av Oslo
ds LEIV EIRIKSSON LLMG
7227g 10700d 424.2/57.0/34.9 ft
tweendeck 5ha 562/499 gb NV 3.47
T3 2500 ihk 11 kn Fıler & Stowell Co, Milwaukee
1.1943 North Carolina Shipbuilding Co, Wilmington NC -59
US War Shipping Administration, Washington/Wilmington NC
JOHN WRIGHT STANLEY
1.1943 Den Norske Stat (Nortraship), London/Oslo, overført under lend-lease
od LEIV EIRIKSSON
10.1946 Skibs-AS Eidsiva (Sverre Ditlev-Simonsen), Oslo, for USD 544.506,
overtatt 25.10.46 i New York,
od VINNI 31.1.47
12.1946 Grunnstøtte 18.12.46 0400 hrs Grunnholmen W av Kråkenes fyr i snøtykke
på reise Antwerpen-Narvik i ballast,
Salvage, Uller og Draugen til assistanse, brakt flott 18.12, til Bergen, rep
TC 12 mnd Ellerman Lines 5.48, senere amerikanske befraktere.
2.1954 Ausonia di Nav del Fratelli di Alberto (Alberto Ravano fu Pietro), Genova
for GBP 176.000,
lev 31.5.54 od PROBITAS
1964 Industria Armamento SpA, Genoa
9.1968 Til opphugging i Spania, ankom Vado 13.9.68.

 

Vinni (1943) Vanc (5. 1952) Walter E Frost

Som Vinni i Vancouver mai 1952, foto Walter E Frost

 

Vinni (1943) Skyfotos

Skyfotos