53 MYKEN

Myken ble innkjøpt som havarist i Stockholm og reparert i Hamburg for Simonsen & Astrup. Solgt allerede i 1951 til Italienere.
ds MYKEN LNLC
7192g 10565d    423.1/57.1/34.8 ft
tweendecker 5ha 562/499gb ABS
T3 2500 ihk 11 kn General Mchy Corp, Hamilton O
10.1942 Bethlehem-Fairfield Shipyards Inc, Baltimore -2068
US War Shipping Administration, Washington/Baltimore    GEORGE WEEMS
1.1948 Grunnstøtt 10.1 1948 Östra Finngrundet, Gävle på reise
Hudiksvall-Baltimore med pulp, flott 12.1, slept Stockholm, opplagt der.
10.1948 Skips-AS Mirva & AS Fidelio (Simonsen & Astrup), Oslo
for USD 175.000 "as is" Stockholm,
midl rep Finnboda Varv - slept 12.1948 Hamburg
1949 lev Deutsche Werft AG, Hamburg etter reparasjon
od MYKEN
6.1951 Halieta Cia Naviera SA, Panama for GBP 330.400 od CAVOLIDI
1953 Farwest Maritime Trading Corp, Panama od COCLE
1959 White Eagle Maritime Co Ltd, Panama od WHITE EAGLE
11.1966 Grunnstøtte 10.11 1966 South Point, San Clemente Island Cal,
på reise Japan-San Diego i ballast - kondemnert

 

Myken (1942)  Foto Wolfgang Fuchs, Hamburg

Myken losser kull, Foto Wolfgang Fuchs