41 BLUE MASTER

Skibs-AS Golden West, Oslo, overtook Blue Master i august 1947; først drevet av A F Klaveness inntil Golden West etablerte egen administrasjon. Til grekere i 1954.
ds BLUE MASTER LMQF
7240g 10576d 441.5/57.0/34.8 ft
tweendecker 5ha 562/499gb ABS
T3 2500 ihk 11 kn  General Mchy Corp, Hamilton O
11.1943 St John's River Shipbuilding Co, Jacksonville Fla -17
US War Shipping Administration, Washington/Jacksonville
EDWARD M HOUSE
8.1947 Rederiet Vindeggen AS, Oslo for NOK 2.741.651,
MNB 18.8.47 i New York, straks solgt videre til
8.1947 Skips-AS Golden West (A F Klaveness & Co AS), Oslo
for NOK 3.006.629,
od BLUE MASTER
1.1948 disp Joh H Andresen
7.1954 Bahia Salinas Cia Naviera SA, Monrovia (Goulandris Bros)
for GBP 192.500, lev 9.54 od DICORONIA
l.1967 reg Andros
1.1970 Til opphugging, ankom Shanghai 11.1 1970

 

Blue Master (1943) Skyfotos

Blue Master under fart i Kanalen, Skyfotos