John Crown 2800 tdw singledekker 1947

Da krigen var slutt i 1945 var mange rederier interessert i å gjenreise flåten av småtrampskip. Våren 1946 ble det derfor bestilt tre skip fra verkstedet John Crown & Sons Ltd i Sunderland for bergensk regning.

Det er rimelig å tro at det her dreide seg om en skipstype som ble tilbudt av verkstedet og tilpasset norske krav og ønsker i samråd med rederiene og deres tekniske konsulenter hjemme i Bergen.

Skipene var av samme arrangement som vanlige britisk kullskip – colliers, med 2 lasterom og 4 store luker. Men i motsetning til collierne fikk de norske skipene bomposter og rigg, og dessuten nok innredning av høyere standard.

 

Det var et av de få nystartede rederier som bestilte to av skipene, nemlig Rolf Wigand i Bergen, som drev en betydelig bilforretning som forhandler av britiske bilmerker. Dessuten bestilte Kristian Jebsens Rederi et søsterskip. Dette var et innarbeidet rederi i nordsjøfart og må ha funnet skipstypen vel egnet for bulklast.

 

Crown-skiåpene var bygget som singledekkere med to rom, maskin akter og brobygning midtskips. Lukene var som sagt store og egnet seg for grabblossing. Rommene var betjent av fire doble bomposter, trolig med 5-tonns løft.

Maskineriet var velprøvd triple ekspansjon dampmaskineri på 900 ihk. Dette kan ga gitt 10 knop på last.

Besetningen var ved levering på 21 mann, men ble trolig senere øket noe med ny bemanningsskala fra 1950. Byggesummen har på vel 3 millioner kroner.

 

brt

tdw

Skrog (fot)

kubikk

maskin

1930

2830

278.5oa/269.6/41.4/18.0

156/143

Triple exp 900 ihk

Første skip ble Andwi levert i mai 1947, fulgt av Ingwi i september og Vigsnes i desember.  Wigands skip gikk i Europa de første årene, men ble rundt 1950 sluttet over til USA hvor de gikk mellom Canada og Vestindia med trelast og bulklaster. De ble deretter solgt, Ingwi til Storbritannia og Andwi til Willems Rederi i Fredrikstad som Manx King.

Jebsens Vigsnes ble satt inn i nordsjøfarten og ble gående her i mange år, i senere år som Pax. Også Andwi kom til å seile her som Manx King, senere Aco og Bremsnes.

Den siste under norsk flagg var Pax av Haugesund, som ble levert til greske kjøpere i desember 1969. den var da av de siste norske dampskip i europeisk fart.

 

skip

tdw

lev

senere norsk

solgt

Andwi

2820

5.47

Manx King, Aco, Bremsnes

67 Italia

Ingwi

2830

9.47

 

54 UK

Vigsnes

2840

12.47

Pax

69 Kypros