Supplyskip 2010-13

Av alle de bilder som over tid kommer inn til "Skipet"s redaksjon blir det bare plass til noen få på trykk. Her bringer vi noen flere, i første omgang nyere offshore-skip.