Sorter folder

Rekkefølgen i folderen avgjør vanligvis rekkefølgen i 'oversiktsvisninger'