Emil Harstad & Joh Pedersen, Holmestrand

Emil Harstad (1874-1918), gårdbruker fra Botne og disponent ved Holmestrand Dampsag & Høvleri overtok høsten 1915 disponeringen av AS Orion fra J A Ellingsen som eide motorseiler Orion I og kjøpte treseilerne Kentigern og Asvald samt jernseiler Clara.

Han startet våren 1916 Holmestrand Rederi AS som overtok stålseilerne Fritz Smith (omdøpt Ekelund) og Vigo og dampskipene Gyller og Sundet, fulgt av Vestfold Rederi AS senere på året som overtok stålseiler Kalliope.

Våren 1918 ble kjøpmann Joh Pedersen (født 1860) opptatt som kompanjong i disponentfirmaet, og ved Harstads død i juni 1919 overtok han firmaet alene. Det omfattet da fem skip.

 

Dette Holmestrands største rederi ble endelig avviklet i 1922 ved salg av de fire siste skipene: tre av dem gikk til Olsen & Ugelstad i Oslo.

 

mss ORION I

322

450

07 Oscarshamn

10.15 ex Orion

12.15 J Andreassen, Adl

s KENTIGERN

796

 

77 Cornwallis NS*

10.15 ex Kentigern

7.16 krigsforlis

s ASVALD

549

800

77 Tvedestrand*

12.15 ex Asvald, Ocean

17 Kverndal, Tvstr

S MERAN

656

 

91 Grimstad*

18 ex Meran

5.18 krigsforlis

s CLARA

923

1440

10.80 Browne & Watson

16 ex Clara, Ja M’Niel

6.17 krigsforlis

s FRITZ SMITH

1889

 

12.94 Crawford & Rowat

7.16 ex Fritz Smith, Oregon, Svea, Port Errol od 1.17 EKELUND

6.17 J M Jacobsen, Sfj

s VIGO

1401

2000

8.77 W Doxford

9.16 ex Vigo, Alauda, Kehrewieder, Gateacre

6.22 Fredriksen & Møller, Mandal

s KALLIOPE

1664

2600

11.88 C Connell

10.16 ex Kalliope

3.22 O&U

ds GYLLER

533

 

2.92 Akers

11.16 ex Gyller

9.18 forlist

ds SUNDET

828

11560

8.70 Withy Alexander

7.17 ex Sundet, Transport, Norway

10.22 O&U

s HAFRSFJORD

1958

3000

7.84 Lewis Davies

4.18 ex Hafrsfjord, General Roberts

3.22 O&U, Oslo