Sjøfartsbyen Grimstad

Grimstad vokste frem med sine gode havn og en viss trelasteksport og fikk status av ladested i 1791 og kjøpstad i 1816. Stedet utviklet seg sterkt med skipsfart og skipsbyggeri og fikk en betydelig seilskipsflåte.

Grimstad

 

 

Vikkilen ble trolig landets største miljø for treskipsbygging.

Som ellers på Sørlandet kom overgangen til damp sent og forsiktig, og i kriseårene etter Første verdenskrig døde rederivirksomheten nærmest ut. Det ble oppsvinget i tank, anført av Tønnevold og Ugland som igjenreiste Grimstad som sjøfartsby.

Byen har fremdeles et dynamisk maritimt næringsliv