Grimstad

Grimstad

Dynamisk maritimt senter med rike tradisjoner.
Sjøfartsbyen Grimstad

Grimstad vokste frem med sine gode havn og en viss trelasteksport og fikk status av ladested i 1791 og kjøpstad i 1816. Stedet utviklet seg sterkt med skipsfart og skipsbyggeri og fikk en betydelig seilskipsflåte.