Kjøp og salg

Her finner du en oversikt over skip som er blitt kjøpt inn og som er solgt fra norsk eie.

Download Transactions 2013.10.pdf — 71 KB