JEPPE

Bergens DAMPSPRØITE 2 fra 1878 ble utrangert i 1952 og solgt, deretter bygd om til fraktebåt i 1956 med navnet JEPPE. Var i fart til 1999 og deretter solgt sm lystbt. Den er den minste av jern/stålbåtene som er tatt med her og er på kanten av å være registreringspliktig.

Jeppe Slipp 4 99 Ajk

Jeppe på slip i 1999, foto Alf J Kristiansen

JEPPE LDFO
25/10 55.9/14.0/4.4 ft
motor
1878 Bergen
DAMPSPRØITE 2 Bergen Kommune, Brandvæsenet, Bergen
sjøbrannsprøyte 25/11, 55.1/14.1/5.7 ft, compound maskin
1939-02 registrert
1952-04 Frydenbø Slip & Mek Verksted, Bergen
1955-04 Berge Sag & trelastforretning, Ølensvåg
1956-05 ombygd fratebåt: 25/10, innsatt motor
1956 JEPPE Marthon Barka, Jørpeland, Stavanger
1999-06 Bjørn Birkeland, Stord
2005-12 Oddvar Helland, Onarheim, Bergen
2008-01 Henning Bruvik & Kjerstin Lekven, Hjellestad, Bergen
omklasset til lystbåt (som den hadde vært siden 1999)
Eksisterer fortsatt

Jeppe  i Austevoll  15.  Okt  2014 (A J K )

Nå som lystfartøy, i Austevoll 15 oktober 2014, foto Alf J Kristiansen