BING

BING var første og trolig eneste bygg fra Br Lambertsens Mek Verksted i Bogen i Ofoten, levert i 1968 til Gunnar Eliassen i Narvik. Gikk først mange år i sandfart. Var muligens brønnbåt fra 1991 til 2001, da den ble bygd om på Kvernhusvik. Slettet som opphogd 2007.

Bing, Lite Jan Elund Mathisen

Bing i opprinnelig stand, foto Jan Elund Mathisen

BING JXZU
90/55 76 fot
motor
1968-04 Br Lambertsens Mek Verksted, Bogen -1
BING Firma Ferdigbetong, Gunnar Eliassen, Narvik
1970-04 forlenget 99/61, 84.8/19.8/7.6 ft
1977-06 Narvik Cementvarefabrikk (Torfinn Eliassen), Narvik
1985-03 Ofoten Sandlager AS, Fagernes
1991 Odd Magne Stabben, Tømmervåg
1991-11 Frøya Aquaservice AS, Sistranda, reg Trondheim
1997-4 Frøya Havbruksservice AS, Hamarvik
1999-11 Eurocon AS, Fillan
2001-02 ombygd Kvernhusvik Verft: 98/61
konkurs ca 2006
2007-11 slettet som opphogd

Bing, (07. 1984) Tom Bjørge Jensen 1 Lite

Bing i juli 1984, fotogtrafert av Tom BJørge Jensen

Bing, (07. 1984) Tom Bjørge Jensen 2 Lite