EDØY

Fiskedamper ØRNULF fra 1897 ble bygd for eiere i Ålesund, men havnet etter hvert i Troms. Forlenget tre ganger, bygd om til motor i 1948 som EDØY og utleid noen år til FFR i lokalrutefart i Finnmark. Fra 1955 i fraktfart frem til kondemnering i 1966.

mm

EDØY LFHQ
81/25 86.2/15.6/8.1 ft
150 hk Alpha
1897-01 Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri, Bergen -46
ØRNULF HW Friis dy, Ålesund
fiskedamper: 48/20, 66.0/15.6/7.9 ft, compound 110 ihk
1899 forlenget: 62/12, 74.7/15.8/8.0 ft
1910 AS Aalesunds Kreditbank, Ålesund
1912-01 Carl E Rønneberg &Sønner, Ålesund
1926 Ole Olsen, Hans H Hessen, Harald H Hessen & Johan H Hessen, Hessa
1933 Anton Nes, Ellingsøy m fl, Ålesund
1933 AS DS Ørnulf (Olaf Kolsum), Tromsø
1933 forlenget Tromsø Skipsverft & MV: 70/25  86.2/15.6/8.1 ft
1945 Arne Svendsen, Tromsø & Einar Evensen, Tromsøysund
1948 EDØY Arne Svendsen, Tromsø
1948 ombygd Bogen Verft, Ofoten, 81/25, innsatt 150 hk Alpha
TC FFR for okalrutefart 1948-55
1949 Arne Strøm, Skjervøy
1966 kondemnert, kjørt opp i fjæren ved Larssens fiskebruk på Storsteinnes i Lyngen.
Motor og skrog sprengt, liggende som bølgebryter.