VÆRDALEN

Værdalen ble bygd i 1892 på Trondhjems Mek Verksted for AS Værdalsbruket, Verdal, som transportbåt på Trondheimsfjorden. Brukt i rutefart og deretter fraktfart.Ut av fart i siste del av 70-tallet.Overtatt 1981 av Olaf T Engvig for restaurering.Onsider fullfør i 2015, sjøsatt og flyttet til Levanger.

Værdalen Levanger

Værdalen i Levanger, ukjent fotograf

VÆRDALEN LFHF
49/34 77.6/16.6/5.1 ft
220 hk GM (innsatt 1954)
1892 Trondhjems Mek Verksted 61-
VÆRDALEN AS Værdalsbruket (N Jenssen & Sønner), Verdal Trondheim
slep, rutebåt: 75/56, compound 97 ihk
1908-05 Verdal Kommune, Verdal/Trondheim
1915 ombygd: 81/37
1925-10 Skibs-AS Trik, Ytterøy, Levanger
1948-01 Peder Flakke jr, Kristiansund
1949-03 Arne & Olaf Todal, Krs N
1953-03 Nekolai Dahl, Trondheim
1954 ombygd motordrift: 49/33, 220 hk GB
1966-05 Isak Farstad, Kristiansund
1969-10 John Hansen, Kristiansund
1972-02 Dahl Bentzen, Kvitnes i Vesterålen
ut av fart
1981-05 Olaf T Engvig, Oslo, reg Trondheim
satt på land Aker Verdal
1988 slpe til TMV, opplagt ved TMVs utrutsingskai
1990-10 sank ved kaien, hevet av Ødegaard Berging
satt på land på TMV
flyttet til Fosen Merk Verksted, Rissa
2011-08 ferdig restaurert
2015-08 sjøsatt, flyttet til Levanger

Værdalen (1892) Verdal 26-01-1985-

Værdalen under restaurering

Værdalen (1881 1. 7) W Nicolaisen

Værdalen nærmer seg fullført restraurering i 2015, foto W Nicolaysen

Jan Welde sier:
17.02.2016 - 00:56
Å bruke uttrykk som "restaurering" om det som har skjedd med dette fartøyet må vel sies å være i ytterkanten av vanlig terminologi?
Kommentering er slått av.