HAUKØY

Fiskedamper KVÆDFJORD fra 1902 ble i 1946 kjøpt til Havnnes i Troms og bygd om til motorfartøy HAUKØY. Brukt til fiske og frakt, etterhvert bare fraktfart. Ukjent historie etter 1982.

Haukøy Ex Kvedfjord

Haukøy ved kai, ukjent fotograf

HAUKØY LEHV
111/40 130 tdw 102.3/17.3/7.9
180 hk Wichmann
1902-02 Porsgrunds Mek Verksted, Porsgrunn -25
KVÆDFJORD AS Kvedfjord Havfiskeselskab (M Nilsen), Kvedfjord, Harstad
fiskedamper, 76/21, 84.7/17.1/8.3 ft, compound 115 ihk
1912 KVEDFJORD AS Harstad Dampskibsselskap (Bertheus J Nilsen), Harstad
1912 forlenget: 100/45, 100.5/17.3/7.9 ft
1940 solgt til tyskerne
1945 Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo
1946 HAUKØY Johs H Giæver, Havnnes, Tromsø
1947 ombygd motor: 3-syl 180 hk Wichmann
1948 AS MK Nordlys II (Bertel Nilsen), Rotsund
1950 ombygd Kristiansunds Mek Verksted til motor:
101/37
1953 ommålt til 111/40, ny lengde 102.3 ft
1959 Thorleif Gamst, Rotsund, Tromsø
1964-09 Leif Berge, Knarlagsund (Frøya)
1965-10 Knut H Nordnes, Lykling (Nordhordland)
1967 Rudolf Høiom, Sarpsborg
1969 Charles Olsen PR, Bodø
1971 Harry Evjen PR, Bodø
1976 reg Bodø
1977 ommålt 99/47
1982-11 solgt på tvangsauksjon Fosen Namsrett
videre ukjent

Haukøy 02 Kvedfjord Gos

Haukøy på 70-tallet, foto Geor Ole Søreng