PORSHOLM

Drifteren SUNNYSIDE GIRL fra 1919 ble i 1946 kjøpt fra England til Karmøy og gitt navnet PORSHOLM. Bygd om for fiske og frakt, seneres som ren fiskebåt. Kondemnert i 1970.

mm

 

PORSHOLM LLVJ
99/36 86.5/18.6/9.3 ft
220 hk Hjelset
1919 The Rose Steel Foundry & Engineering Co Ltd, Inverness
NORTHERN LIGHTS Admitalty drifter: 98/43, compound maskin 270 ihk
1920 SUNNYSIDE GIRL G W Manthorpe & S Cook, Lowestoft
1939.45 rekv Royal Navy
1946-07 PR Porsholm (Karl Einarsen), Haugesund
midl nasjonalitetsbevis 29 juli 1946
1947 PORSHOLM ombygd, innsatt motor
1949 Malvin Nødset PR, Kalvåg (Bremanger)
1955 ny motor 220 hk Hjelset
1959 Johan Steinset, Kalvåg, reg Florø
primært brukt til fiske
1970-11 Slettet som kondemnert 21 nov 1970

Andreas Hagevik sier:
02.03.2016 - 21:24
Frå skipsregisteret i sunnfjord:

PORSHOLM , bygd i Inverness, UK som damptrålar SUNNYSIDE GIRL. Innkjøpt til Norge i 1946 av Karl Einarsen, Veavåg og Johan Jørgensen, Haugesund.Nytt namn PORSHOLM. 29.11.46 vart farøyet endeleg registert i Haugesund Skipsregister. Målebrev datert samme dag: Dim 86,5/18,6/9,3 fot. 96brt. LLVJ. I februar året etter vart Artur Slettebø i Bergen medeigar og dei eigde då ein tredjepart kvar. 29.04.47 fekk fartøyet nytt målebrev, der tonnasjen vart endra til 99brt, og art endra til motorskip. Drifta av fartøyet var truleg vanskeleg, og det vart utført fleire utpantingar for ubetalt gjeld. Så allereie hausten 1948 vert fartøyet solgt til eit nytt PR, der Malvin Nødset, Kalvåg er bestyrande redar. Men Einarsen beheldt ein fjerdepart i det nye reiarlaget, som bestod av:
Malvin Nødset 2/16
Henrik Nødset 1/16
Ola Steinset 2/16
Olaf O. Steinset 1/16
Severin Larsen 1/16
Olav Larsen 1/16
Vilhelm Larsen 1/16
Leonard Larsen 1/6
Robert Vestbø 2/16
Karl Einarsen 4/16

 Sommaren 1952 sel Einarsen parten sin, og Johan Steinset kom inn som medeigarr. Partshøva vart også endra litt, slik at Malvin og Robert fekk 22/144 kvar, Ola Steinset si enke 18/144, Johan Steinset 4/144 og dei andre 6 fekk 13/144 kvar.Malvin Nødset var framleis bestyrande redar. Skipets heimstad vart no endra til Florø.
 I november 1959 vert båten overtatt av Johan Steinset,Kalvåg for kr 235000,-. På eit tidspunkt flytte truleg Steinset til Dingja i Gulen. Steinset fekk problem med drifta, og fartøyet vart hausten1969 solgt på tvangsauksjon til ukjente kjøparar. Eit år seinare vart den sletta som kondemnert, Lensmannen i Lindås og Meland attesterte at fartøyet var opphogd og brent november 1970.
Kommentering er slått av.