LIBERTY

Fraktebåten LIBERTY fra 1900 hadde et obskurt opphav før den ble registrert som norsk rundt 1950. Heller ikke dets utgang rundt 1969 kjenner vi detaljene for.
LIBERTY LFFX
72/49 100 tdw
motor
1900 Hamburg
ukjent opphav
1946 Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo
LIBERTY Sjøfartsdirektoratets Avviklingskontor, Oslo
1953-09 på tvangsauksjon
1954 Sverre Stenberg, Oslo
1966 Investor AS (Adv Finn Brodahl, Moss), Oslo
ca 1969 forlist
1975-11 slettet

foto Liberty