Forside Sjødraat - 1908,Omb  Osterfjord (1.11 1993)