Forside Bergfalck - V Tyskl (1970)  Uten Kran  Foto Arne Sognnes