Fra sjømannslivet, slik det var

Meningen er å legge ut historier fra havn og havn i denne spalten