Styret

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.


Selskapet driver sin virksomhet gjennom tidsskriftet «Skipet», nettstedet www.skipet.no,

fotosamling og bibliotek, men først og fremst gjennom sine aktive medlemmer og lokalforeninger.

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap utgjør en del av det frivillige kulturminnevern ved å ivareta 
og dokumentere deler av den maritime kulturarv.  Foreningen er tilsluttet organisasjonen Norsk Kulturvernforbund.

Medlemskap er åpent for alle og koster NOK 400.

Som medlem får du 4 utgaver av medlemsbladet SKIPET, tilhørighet til lokalforening hvor slike finnes, 
samt tilgang til et stort nettverk av personer med samme interesse.

 

Jeg ønsker informasjon om medlemskap

Etter vedtektsendring på generalforsamlingen i mai 2017 består styret nå av:

Formann:   Per Nesje, Kristiansund

Sekretær/nestformann:  Svein Bøgwald, Kvinesdal
Kasserer:   Leif K Nordeide, Bergen
Redaktør:   Dag Bakka jr, Bergen

Styremedlem: Erik Bergman, Oslo
Vara:        Stein Erik Dagsland, Haugesund