Skipet 4.2018

Skipet 4.2018

Nummer 4 kom ut i begynnelsen av desember, i god tid før jul. Vi nevner fra innholdet:
Skipet 4.2018

- Lakefart og Lake-skip, om skipsfarten på de store nordamerikanske innsjøene

- Reiser med obo-skip Høegh Robin i 1978 og julefeiring i Oslo

- Sjøbussen nesna til Helgeland Trafikkselskap

- Rederiet Sigurd Owren

og ellers mye annet og de faste spaltene