Møte Oslo 24.nov 2012

Her følger bilder av deltagerne på høstsesongens siste møte i NSS-Ø. 12 stykker deltok, derav 3 nye ansikter. Hyggelig, håper vi får se dem igjen på fremtidige møter også!

NSSø 002

Som (vanlig) stilte Bjørn Pedersen opp som foredragsholder, denne gang med en billedkavalkade fra “THe Golden Age” – perioden 1950-1970 med noen +/- perioden.

En skikkelig mimrestund. Hovedsakelig norske, men også noe utenlandske skjønnheter. Mange knipset fra/under broen over til Vancouverøya, N.Y, Mississippi og i hjemlige farvann.

 

Har sjekket litt opp om en polsk fruktbåt, PIAST, levert fra B&W i 1951 – kan det være at hun opprinnelig blev bestilt av Skjelbreds Rederi i Kristiansand og solgt før levering? Henviser til kontraheringslistene i “The Motor Ship” for januar 1950 og 1951.

 

Undertegnede takker herved alle som har deltatt på møtene og ikke minst foredragholderne! Vi har utvekslet og blitt beriket med mange skipsfartshistoriske godbiter. Vel møtt til nye møter i 2013, kom gjerne med forslag til møtesteder og foredragsholdere. Bare husk at vi ikke er inne i noe statlig kulturbudsjett, så vi må være nøkterne

 

Møtedatoer for NSS-Ø 1. halvår 2013 vil bli annonsert i SKIPET nr. 4/2012. Eventuelle spørsmål kan sendes på mail eller telefon til undertegnede.

 

Einar O. Onsøien,

Formann NSS-Ø,

Tlf. 330 58058 / 46 47 32 46.

 

NSS 007