Møter 2015

NSS Østlandet, møger 2015

26. september

Maritimt Museum, Bygdøy,

17. oktober

Sjømannsforeningen, Moss,

24. oktober

Maritims Museum, Bygdøy,

07.november

Tønsberg

21.november

Maritimt Museum,Bygdøy.