Møteprogram 2014

Husk: Åpent hver tirsdag 1000-1300 i lokalet 4 etg Sandviksboder 16

Møtedager 2014

16 januar

13 februar

13 mars - årsmøte

14 april

21 august - trolig tur med KNM Hitra

11 september

9 oktober

13 november

11 desember - middag ombord i Hurtigruten

Alle møter i Sandviksboder 16 hvor ikke annet er annonsert.

Nærmere årogram følger

Kontaktperson Olav Rivelsrud 971 94 917