10.januar 2013

Housewarming i nytt lokale i Sandviksboder 16

Sandviksboder

 

Over: Lokalet ligger i Sandviksboder 16 - den hvite sjøboden til høyre, i fjerde etasje. God trim å komme på møtene, altså.

 

Det første møtet i nytt lokale var naturlig nok viet tanker om hvordan lokalet skal brukes.

Innredningen med hyller, skap, bord og stoler - og kaffetrakter - er på plass.

Etter hvert håper vi å motta bøker og lignnende fra medlemmene som fylle ledige hyller.

 

Hver tirsdag i tiden 1100 til 1330 legger vi opp til trefftid i lokalet, uformelt møte med kaffe, prat og organisering av samlingen.

 

Under: Fomann Leif Jønsson fremser takkens ord til Svein Thorgersen og Henrik Lihelle som har gjort en stor innsats med innredning, motere lys og sette opp hyller på skjeve gulv.

 

NSS Sandviksboder (13 01 2010)